Πληροφορική

Κατατέθηκε ο φάκελος της επένδυσης για τα data centers της Microsoft

Στην τελική ευθεία για την υλοποίηση της μπαίνει η επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα, ύστερα από την κατάθεση του φακέλου στο Enterprise Greece.

Ο φάκελος που κατατέθηκε στο Enterprise Greece από την θυγατρική της εταιρείας στην Ελλάδα, Microsoft Operations 4733 Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ, για την  υπαγωγή στο καθεστώς “Στρατηγικών Επενδύσεων” αναφέρει πως α τρία μεγάλα data centers που θα απαρτίζουν το «Συγκρότημα Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Microsoft Cloud)», θα κατασκευαστούν σε εκτάσεις που αγόρασε το προηγούμενο διάστημα η εταιρεία στην Ανατολική Αττική. Όπως αναφέρεται στην αίτηση ρητά, «τα τρία (3) Κέντρα Δεδομένων έχουν πλήρη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους αποτελώντας μια επιχειρηματική, λειτουργική και οικονομική οντότητα, σε τρία σημεία εγκατάστασης».

Σύμφωνα με την αίτηση της Microsoft «το γήπεδο εγκατάστασης με την ονομασία Site 6 εντοπίζεται στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος ενώ τα γήπεδα με τις ονομασίες Site 27 & Site 28 στο Δήμο Κρωπίας. Τα εν λόγω γήπεδα δεν χωροθετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν σε καθεστώτα περιβαλλοντικής ή αρχαιολογικής δέσμευσης και δεν αποτελούν δασικές εκτάσεις στο σύνολό τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα τρία data centers θα κατασκευαστεί στο βιομηχανικό πάρκο των Σπάτων, σε έκταση που αγοράστηκε από την Lamda Development έναντι 14 εκατ. ευρώ. Συνολικά η επένδυση αναμένεται να φτάσει ακόμα και τα 500 εκατ. ευρώ, με την σχετική αίτηση να αναφέρει πως «ο προϋπολογισμός του έργου όχι μόνο ικανοποιεί τη προϋπόθεση του σχετικού νόμου, όπου προβλέπεται ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης να είναι μεγαλύτερος των 75 εκατ. ευρώ, αλλά θα ανέλθει και σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Υπογραμμίζει, επίσης πως «αναμένεται να δημιουργηθούν, κατά βιώσιμο τρόπο, άνω των εκατό (100) νέων Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)».

Για να χαρακτηριστεί μία επένδυση, «στρατηγική» σύμφωνα με το νέο νόμο (4864/2021) που κυρώθηκε προ ενάμιση μήνα απ’ τη Βουλή, πρέπει να υπερβαίνει τα 75 εκατ. ευρώ και να δημιουργεί τουλάχιστον 75 νέες Ε.Μ.Ε.

Σύμφωνα με το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης η επένδυση έχει το χαρακτήρα της απολύτου αειφορικής προσέγγισης καθώς ενστερνίζεται τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και υιοθετεί τη στρατηγική “Carbon Negative, Water Positive and Zero Waste by 2030” σύμφωνα, με την οποία η Microsoft αποβλέπει να καλύψει το 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας με αγορές ενέργειας μηδενικού άνθρακα, να προβεί στη ψύξη των συστημάτων με αέρα αντί νερού και να προβεί στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του 90% των μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αντικαθίστανται.

Επένδυση fast track

Η Microsoft Operations 4733 Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ, που είναι ο φορέας της επένδυσης 100% αιτείται να λάβει α) το κίνητρο της Ταχείας Αδειοδότησης που προβλέπει ο νέος επιδιώκοντας την επίσπευση της έκδοσης του συνόλου των απαιτούμενων αδειών του έργου, και β) το κίνητρο της Χωροθέτησης κατά τις διατάξεις νέου νόμου.
Επί της Αρχής πάντως, σύμφωνα με το Enterprise Greece, η συγκεκριμένη επένδυση «πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση 1 (άρθρο 2 §1α), καθώς πρόκειται για επένδυση άνω των 75 εκατ. ευρώ».

Επίσης αναφέρεται πως «η επένδυση έχει το χαρακτήρα της απολύτου αειφορικής προσέγγισης καθώς ενστερνίζεται τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και υιοθετεί τη στρατηγική “Carbon Negative, Water Positive and Zero Waste by 2030” σύμφωνα, με την οποία η Microsoft αποβλέπει να καλύψει το 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας με αγορές ενέργειας μηδενικού άνθρακα, να προβεί στη ψύξη των συστημάτων με αέρα αντί νερού και να προβεί στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του 90% των μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αντικαθίστανται».

Τέλος υπογραμμίζεται ότι «η επένδυση αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στην απασχόληση σε ορίζοντα δεκαετίας καθώς και στη μεταλαμπάδευση γνώσης και τεχνολογίας».

Η Microsoft Operations 4733 Hellas

Σε ό,τι αφορά τον φορέα υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης, την Microsoft Operations 4733 Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ, είναι θυγατρική της ιρλανδικής θυγατρικής της Microsoft. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 140 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ έχουν πιστοποιημένα καταβληθεί σε δύο δόσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται η «μίσθωση, απόκτηση, λειτουργία ή/και εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων κέντρων δεδομένων (datacenters) ιδίως για τους σκοπούς της διαδικτυακής παροχής και πώλησης εύρους ζώνης (bandwidth) διαδικτύου».

Στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου βρίσκεται ο κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. Πρόεδρος του ΔΣ έχει αναλάβει ο νομικός σύμβουλος της Microsoft Ben Orndoff.

close menu