Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κανονισμοί για τη χρήση υπερυπολογιστών στην ΑΙ εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης

Το «πράσινο φως» έδωσε σήμερα το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την κοινή επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (EuroHPC), για να επεκτείνει τους στόχους της, ώστε να συμπεριλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία «εργοστασίων AI».

Τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης είναι οντότητες που παρέχουν υποδομή υπηρεσιών υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης. Ο τροποποιημένος κανονισμός θα καταστήσει την υπερυπολογιστική ικανότητα της ΕΕ περαιτέρω διαθέσιμη για καινοτόμες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ, για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα AI τους και να αναπτύξουν τα έργα τους.

«Για να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο, η Ευρώπη πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην κούρσα της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Με τον κανονισμό που εγκρίθηκε σήμερα, θα εξοπλίσουμε τους ερευνητές μας, τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜμΕ με ισχυρά εργαλεία για την ανάπτυξη έργων τεχνητής νοημοσύνης τελευταίας τεχνολογίας στην ΕΕ», δήλωσε ο Willy Borsus, Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Καινοτομίας, Ψηφιακής Οικονομίας, Χωροταξίας και Γεωργίας της Βαλλονίας.

Υπερυπολογιστές για Τεχνητή Νοημοσύνη

Με τον κανονισμό που εγκρίθηκε σήμερα, η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα προωθήσει και θα λειτουργήσει εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, εγκαταστάσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν υπερυπολογιστή AI, ένα σχετικό data center και υπηρεσίες υπερυπολογισμού προσανατολισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ανοικτές σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες, με ad-hoc όρους πρόσβασης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι φορείς υποδοχής των εργοστασίων AI θα δικαιούνται να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ για την κάλυψη έως και του 50% του κόστους απόκτησης των υπερυπολογιστών AI και έως και του 50% του λειτουργικού τους κόστους. Οι υπερυπολογιστές AI θα χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη και τη δοκιμή μοντέλων εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης, εφαρμογών και λύσεων.

Μετά τη σημερινή έγκριση του Συμβουλίου, θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες, η τροποποίηση του κανονισμού, που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.
https://fb.watch/sM1StrBVpo/

close menu