Χρηματιστήριο

Καλύφθηκε πλήρως η ΑΜΚ της Intralot

Καλύφθηκε πλήρως η ΑΜΚ της Intralot, σύμφωνα με ενημέρωση της εισηγμένης.

Η εταιρεία αναφέρει συγκεκριμένα ότι, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 02.10.2023, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 30.08.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (η “Αύξηση”), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, καλύφθηκε πλήρως κατά την φάση άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών των κατόχων δικαιωμάτων που ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2023, κατά τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης.

Ως αποτέλεσμα, δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει στη διαδικασία διάθεσης μετοχών μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Η εταιρεία θα προβεί σε νεότερες λεπτομερείς ανακοινώσεις τις προσεχείς ημέρες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι, η αύξηση είχε σαν στόχο την άντληση κεφαλαίων ποσού 135 εκατ. ευρώ, τα οποία ενδέχεται να κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της πλάνου. Mέσω της ΑΜΚ σημαντικά ποσοστά στην Intralot αποκτούν η Ιntracom και ο εφοπλιστής Γ. Μουνδρέας, που αγόρασαν πακέτα “δικαιωμάτων” από τον Σωκράτη Κόκκαλη και τις εταιρείες του Αμερικανοκορεάτη μεγαλομέτοχου. Soo Kim.

Στην ΑΜΚ συμμετείχαν επίσης προσωπικές εταιρείες των επιχειρηματιών Πάνου Γερμανού, Ευτ. Βασιλάκη και Β. Κάτσου, άλλοι εγχώριοι επιχειρηματίες, καθώς και ξένα funds.

close menu