Επικαιρότητα

Καλάθι του νοικοκυριού: Κατατέθηκε η τροπολογία για ευκρινέστερη επισήμανση των προϊόντων και εξασφάλιση επάρκειας

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία που επιχειρεί να βελτιώσει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «καλάθι του νοικοκυριού».

Η ρύθμιση εισάγει δύο νέες παραμέτρους για την εξασφάλιση ουσιαστικού οφέλους για τους καταναλωτές: την ευκρινέστερη επισήμανση των προϊόντων που εισάγονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα από τους καταναλωτές και να προτιμώνται από αυτούς, καθώς και την εξασφάλιση της επάρκειας των προϊόντων αυτών στα ράφια των καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία προστίθεται παράγραφος στον σχετικό νόμο που αναφέρει ότι οι υπόχρεοι, δηλαδή super market κ.λπ., «τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο ”καλάθι του νοικοκυριού”, καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το ”καλάθι του νοικοκυριού” σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.

Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο ”καλάθι του νοικοκυριού” βρίσκονται στο κατάστημά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ».

close menu