Επιχειρήσεις

Ισότητα των φύλων και πώς επιτυγχάνεται στην εργασία

Δύο στελέχη του Ομίλου Adecco περιγράφουν την καθημερινότητά τους με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Όμιλος Adecco, ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα της παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα στη διατήρηση των ισορροπιών ανάμεσα στους πολλαπλούς ρόλους στους οποίους συχνά καλείτε να αντεπεξέλθει. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αναφορικά με τη θέση της γυναίκας γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην αγορά εργασίας είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, η συζήτηση για την αντιμετώπιση των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο και για το εάν εν τέλει παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες στα στελέχη, ανεξαρτήτως φύλου, παραμένει επίκαιρη και «ζωντανή».

Ενώ οι γυναίκες βρίσκονται στην ισχυρότερη θέση που είχαν ποτέ όσον αφορά στην επαγγελματική εξέλιξη και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, είναι ακόμα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν για να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με το World Economic Forum, σε σχετική έκθεση του 2020, αναφέρεται ότι, όσον αφορά στην οικονομική συμμετοχή, με τους ρυθμούς που κινούμαστε, θα χρειαστούν 257 χρόνια για να επιτευχθεί το κλείσιμο του χάσματος των δύο φύλων (σε σύγκριση με τα 202 χρόνια που ανέφερε η αντίστοιχη έκθεση του 2019). Βλέπουμε λοιπόν πως αντί οι ρυθμοί να επιταχύνουν επιβραδύνονται.

Με την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας να συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των επιδόσεων των εταιρειών, η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον χώρο εργασίας είναι η μόνη επιλογή για τις επιχειρήσεις που θέλουν να πετύχουν. Εάν η δίκαιη μεταχείριση και η ισότητα δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των αξιών μιας εταιρείας, οι συνέπειες για τον οργανισμό θα μπορούσαν να είναι μη αναστρέψιμες. Είναι σημαντικό λοιπόν να κοιτάξουμε τι μπορεί να γίνει για να «κλείσει η ψαλίδα».

Ίσες ευκαιρίες για όλους στο εργασιακό περιβάλλον

Οι ίσες ευκαιρίες για όλους στο εργασιακό περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτες και σύμφωνα με τον Όμιλο Adecco υπάρχουν κάποια βασικά βήματα προκειμένου εργοδότες και εργαζόμενοι να υποστηρίξουν τον ρόλο της εργαζόμενης γυναίκας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη της αγοράς εργασίας.

1. Συμμετοχή και δέσμευση της Ανώτερης Διοίκησης
Η δέσμευση της Ανώτερης Διοίκησης της εταιρείας και η συμμετοχή της για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε έναν οργανισμό είναι ζωτικής σημασίας. Η έρευνα στο εσωτερικό του οργανισμού με σκοπό την κατανόηση του βαθμού του χάσματος που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των φύλων είναι αναγκαία. Όπως αναγκαία είναι και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και τα στελεχών που ηγούνται ομάδων, ώστε να αποφεύγονται μέθοδοι και συμπεριφορές που ενέχουν στοιχεία διάκρισης. Η «ασυνείδητη προκατάληψη» μπορεί να υπάρχει σε όλους και να επιδρά αρνητικά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ταλέντων σε έναν οργανισμό. Ο εντοπισμός και η αναγνώριση αυτής της προκατάληψης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν πότε γίνονται διακρίσεις, πώς να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτές τις καταστάσεις και τι μπορεί να γίνει για να αποτραπεί να συμβεί στο μέλλον.

2. Σχεδιασμός στρατηγικής
Οι περισσότερες εταιρείες περιορίζουν τις ενέργειές τους στην υποστήριξη των νέων μητέρων. Φυσικά, αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες αλλά δεν επαρκούν. Το να είναι κάποια εργαζόμενη γυναίκα είναι μια ιδιότητα που διαρκεί τουλάχιστον 20 χρόνια. Ο σχεδιασμός λοιπόν της στρατηγικής της εκάστοτε εταιρείας θα πρέπει να γίνεται με βάση αυτήν την πραγματικότητα και να δίνονται οι ευκαιρείς έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν να δοκιμαστούν και να αποδείξουν τις ικανότητές τους σε διευθυντικές θέσεις.

3. Εταιρική Κουλτούρα
Ενώ οι διαφορές στις αμοιβές και τα «εμπόδια» της μητρότητας μπορούν συχνά να επισημανθούν σχετικά εύκολα και άρα να αντιμετωπιστούν, ζητήματα όπως η πρόσληψη βάσει φύλου και η ανισότητα στις αξιολογήσεις απόδοσης, μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν, καθώς συμβαίνουν συχνά ασυνείδητα. Η κουλτούρα της εταιρείας σε αυτό το σημείο παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο. Ένα υποστηρικτικό και χωρίς στερεότυπα περιβάλλον είναι αυτό που θα επιταχύνει την επιτυχημένη πορεία των γυναικών στον χώρο εργασίας. Απαιτείται υποστηρικτική κουλτούρα και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συνειδητή και ασυνείδητη προκατάληψη, αλλά και κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών, ανδρών και γυναικών, για να διοικήσουν με τον σωστό τρόπο τις ομάδες τους λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα των ίσων ευκαιριών.

Είναι προς όφελος της αγοράς, των εταιρειών και ευρύτερα της κοινωνίας οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται πάντοτε ισότιμα και να τους δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες για μόρφωση, εκπαίδευση, εξέλιξη κι ανέλιξη, εντάσσοντας τες στη μακροχρόνια στρατηγική της κάθε εταιρείας.

4. Αξιολόγηση αναγκών του προσωπικού και δημιουργία εξατομικευμένων work-life balance προγραμμάτων
Η ενεργή πλέον παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει αυξήσει τις προκλήσεις στην επίτευξη ισορροπίας στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Οι εταιρείες θα πρέπει να ενισχύσουν τις πολιτικές εκείνες που θα τους επιτρέψουν να παραμένουν παραγωγικές.

Πιο συγκεκριμένα και σε πρώτο στάδιο, οι εταιρείες θα πρέπει να χαρτογραφήσουν το προσωπικό τους και να εντοπίσουν τους εργαζομένους που είναι και γονείς – όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες, διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ισότητα – τις βαθμίδες τους, τις θέσεις ευθύνης, την απόδοση τους και τέλος τα εργαλεία και τις παροχές που τους δίνει η εταιρεία.

Σε δεύτερο στάδιο, οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να συζητήσουν τα θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή και να βρουν λύσεις ως προς την καλύτερη ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν οι εταιρείες να δημιουργήσουν και εξατομικευμένα προγράμματα εξέλιξης λαμβάνοντας υπόψη τον δύσκολο ρόλο του εργαζόμενου γονέα, δίνοντας κίνητρα στους εργαζόμενους άντρες να αναλάβουν ισότιμο ρόλο και ως γονείς.

5. Υποστήριξη από το επαγγελματικό περιβάλλον
Οι εταιρείες πρέπει να είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένες με την ανάγκη επίτευξης ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων και ειδικά των γυναικών. Αυτή η ισορροπία έχει αποδειχθεί πως είναι απαραίτητη, τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική υγεία όλων των εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα, έχει και θετική επίδραση στις επιδόσεις τους στην εργασία. Η επιδίωξη αυτής της ισορροπίας είναι με άλλα λόγια αυτονόητη αλλά στις περιπτώσεις που δεν είναι, ο εργαζόμενος θα πρέπει να μπορεί να τη διεκδικεί και η εταιρεία να του παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη.

Με αφορμή, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, δύο στελέχη του Ομίλου Adecco μοιράζονται την προσωπική τους εμπειρία σχετικά με το πώς καταφέρνουν να επιτυγχάνουν στους πολλαπλούς ρόλους τους.

Γεωργία Αλεξοπούλου, Cluster Customer Experience Director Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, Adecco Group
«Η επαγγελματική μου πορεία ξεκίνησε στον χώρο της συμβουλευτικής πριν από περίπου 20 χρόνια, με σαφή προσανατολισμό στη συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Από το 2008 που είχα την τύχη να ενταχθώ στο δυναμικό του Ομίλου Adecco Ελλάδος, η επαγγελματική μου διαδρομή συνοδευόταν πάντα από νέες προκλήσεις. Η ενασχόλησή μου με τη στελέχωση προσωπικού και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μού δίνει τη δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης διαρκώς. Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι παντρεμένη με έναν θαυμάσιο σύζυγο και έχω την χαρά να μεγαλώνω δύο αγόρια ηλικίας 11 και 8 ετών.

Ως εργαζόμενη γυναίκα, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούμαι να αντιμετωπίσω είναι η συνεχής προσπάθεια καθορισμού προτεραιοτήτων και η ισορροπία ανάμεσα στην μητρότητα, εργασία και προσωπική ζωή. Ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, με την συστηματική τηλεργασία, τα όρια ανάμεσα στους τρεις πιο σημαντικούς και ταυτόχρονα πολύ απαιτητικούς ρόλους της ζωής μου (μητέρα, σύζυγος, εργαζόμενη) ήταν πολλές φορές δυσδιάκριτα, με αποτέλεσμα να νιώθω συχνά ανεπαρκής σε έναν από αυτούς ή ακόμα χειρότερα, κάποιες φορές και στους τρεις.

Χρειάζεται σαφώς χρόνος προκειμένου να βρεθούν οι ισορροπίες. Στην αρχή, ιδιαίτερα τα παιδιά, δεν ήταν εύκολο να κατανοήσουν ότι παρόλο που η μαμά είναι στο σπίτι πολλές ώρες μέσα στην ημέρα δεν θα μπορεί να αφιερώνει χρόνο σε αυτά… σταδιακά όμως, και έχοντας την υποστήριξη τόσο από το οικογενειακό όσο και το εργασιακό μου περιβάλλον προκειμένου να βρεθούν νέοι κώδικες επικοινωνίας, η ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την προσωπική ζωή επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό. Απαιτείται επιμονή, συνεργασία, σωστός προγραμματισμός και σίγουρα προσαρμοστικότητα!!!

Ο Όμιλος Adecco αδιαμφισβήτητα προωθεί ίσες ευκαιρίες στον τομέα της απασχόλησης. Η αποδοχή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος, σε συνδυασμό με την ευελιξία και τη δημιουργία έντονου υποστηρικτικού πλαισίου και αισθήματος φροντίδας, βοηθά καθέναν από εμάς να θέτουμε όρια και να εξισορροπούμε τους πολλαπλούς ρόλους που έχουμε στη ζωή μας».

Κατερίνα Βουρλογιάννη, Talent Development Director, LHH
«Εργάζομαι ως Talent Development Director στην εταιρεία LHH, τη συμβουλευτική εταιρεία του Ομίλου Adecco, και ασχολούμαι με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε όλη τη διάρκεια της πορείας ενός εργαζομένου, από την ένταξή του στον οργανισμό, μέσω προγραμμάτων αξιολόγησης & ανάπτυξης ταλέντου, ανάπτυξης ηγεσίας και executive coaching, μέχρι την αποχώρησή του και τη διαχείριση της επαγγελματικής του μετάβασης. Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι παντρεμένη και έχω δύο κοριτσάκια 4 ετών.

Η μεγαλύτερη πρόκληση θεωρώ πως είναι το να καταφέρεις να συνδυάσεις με επιτυχία τους πολλαπλούς ρόλους και την πολυπραγμοσύνη που χαρακτηρίζει το φύλο μας, αποφεύγοντας ενοχικά σύνδρομα και τάσεις τελειομανίας. H περίοδος της πανδημίας και η παρατεταμένη εργασία από το σπίτι δημιούργησε μια επιπρόσθετη δυσκολία, αυτή της έλλειψης διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των ωρών εργασίας και του προσωπικού χρόνου. Η προσπάθεια διαχωρισμού συνεχίζεται, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες, όπως η ανθεκτικότητα και η ευελιξία.

Έχοντας ως αφετηρία ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την καλή οργάνωση και τον σωστό προγραμματισμό, η προσπάθεια εξισορρόπησης είναι σε καλό δρόμο! Επίσης, σημαντική είναι και η αρωγή της εταιρείας σε αυτό, που έχει ως στόχο την ισορροπία των ανθρώπων της και το αποδεικνύει έμπρακτα.

Έχω την τύχη να εργάζομαι σε μία εταιρεία που φροντίζει ιδιαίτερα για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων της, ανδρών και γυναικών. Μέσω πολιτικών που εφαρμόζει σχετικά με την εργασία από το σπίτι, τη δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και των αδειών που παρέχονται, δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να αποφασίσει τί λειτουργεί καλύτερα για τη δική του περίπτωση, έτσι ώστε να εξισορροπηθούν επιτυχώς οι απαιτήσεις και των δύο τομέων της ζωής μας».

Επιχειρήσεις

close menu