Έργα - Διαγωνισμοί

Intracom Telecom και κοινοπραξία Cosmos Business Systems-Altus για το σύστημα παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας

Στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών προχωράει το έργο για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Επιτήρησης και Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Βορείου Αιγαίου” του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στη δεύτερη φάση πέρασε η κοινοπραξία των εταιρειών “Cosmos Business Systems-Altus” και η Intracom Telecom, οι προτάσεις των οποίων απέσπασαν και τις μεγαλύτερες βαθμολογίες.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Επιτήρησης που θα παρέχει τις αναγκαίες, για σκοπούς ασφάλειας, επιχειρησιακές δυνατότητες προς Λιμενικές Αρχές και Επιχειρησιακά Κέντρα. Παράλληλα, το εν λόγω σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο για την παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πλοίων (VTS), όπως αυτές προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του IMO και τις σχετικές συστάσεις του IALA, καθώς και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης.

Το σύστημα θα αποτελείται από τρεις μη επανδρωμένους σταθμούς επιτήρησης στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Μαρώνειας και Σαμοθράκης και από ένα κέντρο ελέγχου που θα εγκατασταθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το σύστημα θα είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής, ώστε να είναι ικανό για διασύνδεση με άλλα συστήματα για αποδοχή/διαβίβαση δεδομένων και να είναι δυνατή η προσθήκη σε αυτό επιπλέον αισθητήρων (ραντάρ, κάμερες, συσκευές IAS κτλ). Επίσης το έργο θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης ενός κοινού περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφοριών, καθώς τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες θα παρέχονται σε όλες τις κοινότητες των χρηστών CISE (Common Information Sharing Environment) που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος

close menu