Τράπεζες

ING: Μεγάλη η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στον ενεργειακό κλάδο

Οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται στις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη έκθεση στον ενεργειακό κλάδο, μαζί με τις γερμανικές, τις ιταλικές, τις ολλανδικές και τις γαλλικές, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ING στην έκθεση «Bank Outlook 2023» που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι τράπεζες της ΕΕ διέθεταν στο β’ τρίμηνο του 2022 υφιστάμενα δάνεια ύψους 322 δισ. ευρώ προς τον ενεργειακό κλάδο, ποσό αυξημένο κατά 18% (ή 50 δισ. ευρώ) σε ετήσια βάση, όπως προκύπτει από στοιχεία της EBA. Από τότε, σημειώνει η ING, η έκθεσή τους στον ενεργειακό κλάδο έχει ενισχυθεί περαιτέρω. Η σημαντική ανάπτυξη των εργασιών δέχθηκε ώθηση από την ενεργειακή κρίση καθώς οι τράπεζες στήριξαν τις ενεργειακές επιχειρήσεις και τους διέθεσαν πιστωτικές γραμμές για να καλύψουν τα margin calls.

Ο ενεργειακός κλάδος αντιστοιχεί στο 5,2% των συνολικών επιχειρηματικών δανείων και μόλις στο 1,6% των συνολικών δανειακών χαρτοφυλακίων των ευρωπαϊκών τραπεζών. Σε απόλυτα ποσά, τη μεγαλύτερη έκθεση στον ενεργειακό κλάδο εμφανίζουν οι γαλλικές τράπεζες, ωστόσο με μεγαλύτερα συνολικά χαρτοφυλάκια με αποτέλεσμα το ποσοστό των ενεργειακών δανείων να περιορίζεται στο 4,7% των επιχειρηματικών δανείων και στο 1,5% του συνολικού δανεισμού.

Οι τράπεζες με την αναλογικά μεγαλύτερη έκθεση στον ενεργειακό κλάδο, ως ποσοστό του επιχειρηματικού τους χαρτοφυλακίου, είναι οι γερμανικές με 8,2% και οι ελληνικές με 7,9%. Οι ίδιες διαθέτουν από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακών δανείων και ως προς το σύνολο των χορηγήσεων, σημειώνει η ING.

Η ολλανδική τράπεζα εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος είναι σε πολύ κατάσταση για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες αρνητικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της κρίσης δεν θα είναι ίδιος για ολόκληρο τον κλάδο, δεδομένων των διαφορών στα δανειακά χαρτοφυλάκια.

«Θα ήμασταν πιο προσεκτικοί απέναντι σε τράπεζες που διαθέτουν υψηλά ποσοστά χορηγήσεων προς ενεργοβόρους κλάδους. Επισημαίνουμε ότι ενώ ο ενεργειακός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης, οι επιπτώσεις δεν θα είναι ίδιες για όλους και η σημαντική κρατική στήριξη μειώνει τους κινδύνους για τις τράπεζες».

«Πιστεύουμε ότι οι τράπεζες σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ολλανδία είναι εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μέσω των εταιρικών τους δανείων. Σε απόλυτα νούμερα οι γαλλικές τράπεζες είναι πιο εκτεθειμένες, όμως αναλογικά είναι οι γερμανικές και ελληνικές τράπεζες. Οι έμμεσες επιπτώσεις αναμένεται να πλήξουν περισσότερο τους ενεργοβόρους κλάδους. Αναλογικά με το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου, το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων προς ενεργοβόρους κλάδους εμφανίζεται στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ολλανδία».

close menu