Ψηφιακός Μετασχηματισμός

iNFINITUM: Έργο Digital Transformation για την εταιρεία Νερά Κρήτης ΑΒΕΕ

H iNFINITUM, ανέλαβε για την εταιρεία Νερά Κρήτης ΑΒΕΕ την υλοποίηση έργου ψηφιακού μετασχηματισμού στο εργοστάσιο της εταιρίας στη Θήβα και στις μονάδες παραγωγής στη Μακεδονία και στο Λουτράκι, ύψους 250.000 ευρώ.

Για την λύση χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός και λογισμικό των σημαντικότερων κατασκευαστών.

Η υλοποίηση έγινε σε νέο server room στον οποίο εγκαταστάθηκε εξοπλισμός υψηλής διαθεσιμότητας που στηρίζεται σε Dell servers και storage ενώ το εικονικό περιβάλλον σε VMware. Η λύση αντιγραφής των δεδομένων υλοποιήθηκε με τα εργαλεία της Veeam. Για τον δικτυακό εξοπλισμό χρησιμοποιήθηκαν λύσεις της HPE Aruba ενώ για την ασύρματη πρόσβαση και την ασφάλεια δικτύου, έγινε χρήση εξοπλισμού της Fortinet. Τέλος, ως Antivirus εγκαταστάθηκε το λογισμικό της ESET.

Με την ολοκλήρωση του έργου εντός Σεπτεμβρίου, η εταιρία θα επιτύχει εκσυγχρονισμό του εν λόγω εργοστασίου σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, καθώς και διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και της διαθεσιμότητας των συστημάτων της, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα τόσο του προσωπικού όσο και των μηχανών παραγωγής της. Τέλος, η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την κεντρική διαχείριση των υποδομών του Data Center, αναμένεται να μειώσει δραστικά το συνολικό κόστος χρήσης των παραπάνω λύσεων, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την ασφάλεια από κυβερνοκινδύνους.

Εδώ και τρεις δεκαετίες, η iNFINITUM, προσφέρει ενδεδειγμένες, προηγμένες και ποιοτικές λύσεις και υπηρεσίες τεχνολογίας σε εταιρίες και οργανισμούς. Διαθέτει την ευελιξία να προσαρμόζεται άμεσα στις νέες τεχνολογίες και πάντα δίπλα στις ανάγκες του πελάτη, να υλοποιεί τις πιο ωφέλιμες λύσεις έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να συμβαδίζουν με τους διαρκώς εξελισσόμενους ρυθμούς της αγοράς.

close menu