Επιχειρήσεις

Ideal: Εκτίναξη εσόδων κατά 120% το 2023

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 76% στα € 38 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν επίσης άλμα  73%, στα € 26,7 εκατ.

Αύξηση εσόδων 120% και EBITDA 101% κατέγραψε στο σύνολο του 2023 σε ετήσια βάση η Ideal Holdings,  με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα € 384,3 εκατ. και τα EBITDA στα € 53,9 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 76% στα € 38 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν επίσης άλμα  73%, στα € 26,7 εκατ.

Στα μεγέθη περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των: Astir, Coleus, BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics και των θυγατρικών τους, ενώ για τη χρήση 2023 έχουν συμπεριληφθεί και τα αποτελέσματα της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα.

Κατόπιν της επιτυχούς εκδόσεως από την Εταιρεία, στις 15.12.2023, Κοινού Ομολογιακού Δανείου πενταετούς διάρκειας και ποσού € 100 εκατ., μέσω Δημόσιας Προσφοράς η οποία καλύφθηκε κατά 1,89 φορές, με τελική απόδοση των ομολογιών και ετήσιο επιτόκιο 5,5%, ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης σε €73,3 εκατ. και ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός / EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,4x.

Λαμβάνοντας υπόψιν απαιτήσεις πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ύψους €16 εκατ. ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα € 57,3 εκατ. και ο αντίστοιχος δείκτης στο 1,1x.

Απολογισμός για το 2023 και προοπτικές για το 2024

“Κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι όλες οι εταιρίες του χαρτοφυλακίου μας παρουσίασαν αυξημένη κερδοφορία σε σχέση με το 2022. Τα τελικά μεγέθη του 2023 παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2022 και επηρεάστηκαν θετικά από την οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων επενδύσεων και από την εξαγορά της Αττικά Πολυκαταστήματα. Η στρατηγική της διαφοροποίησης του επενδυτικού και επιχειρηματικού ρίσκου αποδίδει καρπούς και δημιουργεί υπεραξία στους μετόχους μας. Το 2023 ολοκληρώσαμε τον 1ο κύκλο του μετασχηματισμού της IDEAL σε εταιρία συμμετοχών και θέσαμε τις βάσεις για τα επόμενα βήματα. Ο στόχος για τα επόμενα χρόνια παραμένει η αύξηση των μεγεθών μας μέσα από προσεκτικές επενδυτικές κινήσεις. Το 2024 θα είναι έτος προκλήσεων αλλά προσδοκούμε ότι το χαρτοφυλάκιό μας θα διαγράψει ανοδική πορεία.” δήλωσε ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings.

close menu