Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η WINGS ICT SOLUTIONS εταίρος στο Κέντρο Ικανοτήτων Govhack

Η WINGS ICT Solutions είναι εταίρος στο Κέντρο Ικανοτήτων Govhack, το οποίο θα αποτελέσει “Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση”. Σκοπός του Govhack είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων – μελών και των υποστηριζόμενων φορέων σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού για τη δημόσια διοίκηση (govtech), με βασικό στόχο να παρέχει σε αυτούς, τους κατάλληλους πόρους που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

H WINGS ICT Solutions ως εταίρος του έργου θα αξιοποιήσει την προηγμένη εμπειρία της σε περιοχές Τεχνητή Νοημοσύνης, Big Data, Cloud, Wireless Networking και Security Technologies, για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και λύσεων λογισμικού, ώστε να συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα και στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση. H WINGS αναπτύσσοντας εξαιρετικά αξιόπιστες, ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις – προϊόντα, σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, κυρίως για το περιβάλλον (ποιότητα αέρα – AIRWINGS), για δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό / ενέργεια / αέριο – ΑRTEMIS), για τις μεταφορές (parking – WINGSPARK), για Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUAWINGS), για την ασφάλεια τροφίμων και τον πρωτογενή τομέα (AGNES), για την υγεία και την ευζωία (STARLIT), για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τα logistics (WINGSChariot). συμβάλλει ώστε οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων, να λάβουν νέες πληροφορίες μέσω predictive analytics, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να ενισχύσουν την ικανοποίηση των πελατών.

Δημόσια διοίκηση

close menu