Επιχειρήσεις

Η United Group γίνεται μέλος της Συμμαχίας Responsible Business Alliance

Η United Group, κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova, ανακοινώνει ότι έγινε μέλος της Συμμαχίας Responsible Business Alliance (RBA). Η RBA είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική ένωση στον κόσμο η οποία είναι αφιερωμένη στην υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η United Group συνδέεται πλέον με περίπου 500 μέλη της RBA και των Πρωτοβουλιών της που έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις επιχειρηματικές επιδόσεις μέσω κορυφαίων δεοντολογικών προτύπων και πρακτικών. Τα μέλη της RBA απασχολούν 21 εκατομμύρια ανθρώπους με συνδυασμένα ετήσια έσοδα 7,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπεύθυνη προμήθεια και οι βιώσιμες πρακτικές βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της United Group. Με την ένταξή της στην RBA, η United Group δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας στις δικές της δραστηριότητες και να τον εφαρμόζει στους προμηθευτές της. Έτσι, ενθαρρύνει ενεργά όλους τους προμηθευτές της να κάνουν το ίδιο στις δικές τους αλυσίδες εφοδιασμού και θα παρακολουθεί τακτικά για να διασφαλίζει ότι αυτό οδηγεί σε θετικές αλλαγές.

Η Victoriya Boklag, CEO της United Group δήλωσε σχετικά: «Είμαι ενθουσιασμένη που η United Group έγινε μέλος της Συμμαχίας Responsible Business Alliance και είμαι περήφανη για το έργο που ήδη παράγουμε και που μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στην ένωση μαζί με άλλες εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της United Group, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις αρχές της RBA, διασφαλίζει ότι ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού μας βοηθά να επιτύχουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο. Χωρίς τη συνδεσιμότητα που προσφέρει η βιομηχανία μας, η ανάπτυξη των οικονομιών και των κοινωνιών μας θα ήταν περιορισμένη. Ως εκ τούτου, έχουμε ευθύνη απέναντι στους εαυτούς μας και στους πελάτες μας να τηρούμε συνεχώς τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα».

close menu