Πληροφορική

Η Uni Systems σε δύο Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια, Υποστηρίζει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Η Uni Systems συμμετέχει σε δύο από τα εννέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα οποία θα υποστηρίζουν τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστου Δήμα.

Η Uni Systems εκπροσωπείται στα Τ.Ε.Σ. Επιστημών Πληροφορικής και Τ.Ε.Σ. Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, με το Σπύρο Μαζαράκη, Business Designer Executive και τη Θάλεια Τσαλκιτζή, Διευθύντρια Τμήματος Λύσεων Πολιτισμού αντίστοιχα, συνδράμοντας με την υποβολή προτάσεων και πρωτοβουλιών στο όραμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, καθώς και για τη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συμμετοχή στα Τ.Ε.Σ. είναι αμισθί.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του, ο Αντώνης Κασσάνο, Business Development Director της Uni Systems, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι οι πρωτοβουλίες που αφορούν στην καινοτομία έχουν βρει πρόσφορο έδαφος και πλέον θα καλλιεργούνται με μεγαλύτερη ευελιξία σε όλα τα επίπεδα. Χαιρετίζουμε τη συγκρότηση των Τ.Ε.Σ. όπως και κάθε άλλη πρωτοβουλία που σκοπό έχει τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την πρόσβαση στην καινοτομία που δρα καταλυτικά στην εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα από τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Ως Uni Systems, θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε σε όλη την Ευρώπη τις στρατηγικές και δράσεις που ενισχύουν τη μετάβαση σε πρωτοποριακά μοντέλα ανάπτυξης, προσβλέποντας σε ένα πιο τεχνολογικό και άκρως δημιουργικό μέλλον.»

TAGS:

close menu