Επιχειρήσεις

Η ThinkDigital Group ανακηρύχθηκε “Great Place to Work”

Ο όμιλος εταιριών TDG απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place to Work στην Ελλάδα μετά από αξιολόγηση των ανθρώπων του

Ο Όμιλος Εταιριών ThinkDigital Group (TDG) απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place to Work (CERTIFIED by Great Place to Work) και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις Ελληνικές εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον μετά από αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών του (ThinkDigital, ForestView, TailWind και Project Agora).  

Η Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, στην οποία συμμετείχε το ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών του Ομίλου TDG, καταγράφοντας την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. 

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου TDG, κος Οδυσσέας Ντότσικας, με αφορμή την πιστοποίηση του Ομίλου δήλωσε «Η πιστοποίηση του Great Place to Work για τον Όμιλο Εταιριών TDG έρχεται να επιβραβεύσει τη συνεχή επένδυση στους – thinkers – τους ανθρώπους του οργανισμού μέσα από την εφαρμογή μιας σειράς ενεργειών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξή τους και την αναγνώριση της συνεισφοράς τους σε κάθε επιτυχία.  Ο Όμιλος TDG δεσμεύεται καθημερινά για να εξασφαλίζει τις συνθήκες που επιτρέπουν τη δημιουργία αξίας για τον οργανισμό, τους πελάτες και συνεργάτες, τις τοπικές κοινότητες στις οποίες ζούμε ευρύτερα». 

Το Great Place to Work σήμερα συνεργάζεται ετησίως με περί τις 8.000 εταιρίες σε 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες απασχολούν πάνω από 15 εκατομμύρια εργαζομένους. Αυτές οι συνεργασίες εμπλουτίζουν και διευρύνουν συνεχώς τη μοναδική τους εξειδίκευση για το εργασιακό περιβάλλον σε διάφορους κλάδους και διαθέτουν παράλληλα μια μεγάλη βάση δεδομένων με τις καλύτερες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού. 

close menu