Πληροφορική

Η Teka Systems ολοκλήρωσε με επιτυχία έργο SAP Business One στην Olympia Electronics A.E.

Η Teka Systems Α.Ε., ως Χρυσός συνεργάτης της SAP με εκτεταμένη παρουσία και επιτυχημένα έργα παγκοσμίως, ανέλαβε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη και ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο εφαρμογής SAP Business One για την εταιρεία Olympia Electronics, τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη.

Το SAP Business One είναι ένα λογισμικό, που ενσωματώνει business knowledge και best practices από τη διεθνή αγορά.

Στόχος του έργου είναι η Olympia Electronics να αντιμετωπίσει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις της αγοράς, εκμεταλλευόμενη τα νέα ψηφιακά εργαλεία, και να πραγματοποιήσει με επιτυχία τη μετάβαση της σε ένα σύγχρονο λογισμικό διεθνούς εμβέλειας, όπως το SAP.

Η Olympia Electronics με την εφαρμογή του SAP Business One βιώνει μια πραγματική επανάσταση στη διαχείριση και λειτουργία της κάνοντας πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Η ολοκληρωμένη διασύνδεση και ο οργανωμένος σχεδιασμός των τμημάτων μέσω του SAP οδήγησαν σε μια νέα οπτική, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα της εταιρείας.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε η εφαρμογή διαχείρισης παραγωγής, για την οποία σχεδιάστηκε εξειδικευμένη λύση για τη διαχείριση πρώτων υλών, του χρόνου απασχόλησης, και της ιχνηλασιμότητας. Η εφαρμογή του προγράμματος παραγωγής και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών της εξασφάλισε ταχύτερους χρόνους ανάλωσης και παραγωγής προϊόντων καθώς και αύξηση των πωλήσεων και εξαγωγών, μείωση των αποθεμάτων, βελτίωση της ρευστότητας, αποτελεσματικότερη διαχείριση του πελατολογίου, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των προϊόντων της και αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η δυνατότητα λεπτομερούς αναφοράς και ανάλυσης αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με την ευελιξία και ελαστικότητα του συστήματος, προσφέρουν στην εταιρεία την ικανότητα να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση και ανάγκη που θα πρέπει να αντιμετωπίσει.

Η Teka Systems, ως σύμβουλος για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη του SAP Business One, είχε κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία του έργου, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία που διαθέτει καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει το SAP Business One, σε συνδυασμό με την άριστη συνεργασία με την Olympia Electronics.

close menu