Εκδηλώσεις

Η συμβολή των γραφείων πίστης στον μετασχηματισμό των τραπεζών και την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στην αγορά

Ο Δρ. Πέτρος Καπασούρης, Γενικός Διευθυντής της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, συμμετείχε ως ομιλητής στο FinForum 2022, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Καπασούρης αναφέρθηκε στις αλλαγές που σημειώνονται στη λειτουργία των γραφείων πίστης, ως αποτέλεσμα των ραγδαίων εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα, τον τομέα των πληροφοριών αλλά και στο όλο και περισσότερο ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Συνεχίζοντας, ο κ. Καπασούρης σημείωσε ότι τα γραφεία πίστης καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα της ελληνικής αγοράς που εντάθηκε μετά την οικονομική κρίση του 2010 και την υγειονομική κρίση του 2019, δηλαδή την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των συναλλασσόμενων.

Η παροχή έγκυρων δεδομένων προς τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις από τα γραφεία πίστης, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές και να διασφαλίζονται οι πιστώσεις αποτελεί ταυτόχρονα ασπίδα προστασίας των πολιτών και μοχλό για την υγιή ανάπτυξη του επιχειρείν και της ελληνικής οικονομίας εν γένει, τόνισε ο κ. Καπασούρης.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες, επενδύει στην τεχνολογική υποδομή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, έχοντας πλέον για παράδειγμα, τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων ολόκληρο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

Επίσης, αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη της άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών μέσω απλοποιημένων διαδικασιών, που αφορούν τη μείωση του κόστους, τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την ακριβέστερη πιστωτική αξιολόγηση, που οδηγούν τελικά στη μείωση των επιτοκίων και την αύξηση της χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία.

Ο κ. Καπασούρης τόνισε ότι βασική αξία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι η «υποστήριξη του θεσμού της πίστης». Για παράδειγμα, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο κάθε πολίτης έχει πλέον τη δυνατότητα, με τη συναίνεσή του, να αντλεί και να διαθέτει στοιχεία που τον αφορούν σε πραγματικό χρόνο μέσω του open banking, ώστε να υποστηριχθεί οποιαδήποτε συναλλαγή του. Έτσι οι συναλλασσόμενοι χωρίς ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς (νέοι επιχειρηματίες, νέοι αιτούντες στεγαστικών δανείων) μπορούν να διαθέτουν τα στοιχεία τους στις τράπεζες ή σε προμηθευτές τους για να αξιολογούνται ακριβέστερα οι αιτήσεις τους για χρηματοδότηση ή πίστωση.

Οι εξελίξεις αυτές, όχι μόνο προσφέρουν στα γραφεία πίστης νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά συνάδουν και με τη βασική αρχή της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ που είναι ο σεβασμός των πολιτών και η προστασία των πληροφοριών τους, κατέληξε ο κ. Καπασούρης.

Εκδηλώσεις

close menu