Επιχειρήσεις

Η Star Alliance δημιουργεί Κέντρο Αριστείας στη Σιγκαπούρη

Μια κίνηση που αντανακλά τον παγκόσμιο χαρακτήρα της Συμμαχίας

Η Star Alliance θα δημιουργήσει γραφείο διοίκησης στη Σιγκαπούρη αργότερα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος του έτους.

Πρόκειται για μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των 26 CEO των αεροπορικών εταιρειών-μελών της Συμμαχίας, οι οποίοι θεωρούν πως ένα νέο κέντρο αριστείας αποτελεί μια σημαντική κίνηση για τη θέση της Συμμαχίας στην ανάπτυξη της στρατηγικής την μετά COVID-19 εποχή και για τη διατήρηση των καινοτόμων, ανθεκτικών και προσαρμοστικών χαρακτηριστικών της Συμμαχίας.

Όλες οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τον κόσμο μετά την πανδημία της COVID-19, καθώς η επίπτωση στα παγκόσμια δίκτυα, στις οικονομίες και ακόμη και στην επιβίωση πολλών, ήταν θεμελιώδης. Η αποσταθεροποίηση του κλάδου τον αερομεταφορών αποτελεί μια εκ των συνεπειών του τρόπου με τον οποίο αντέδρασε ο πλανήτης στην πανδημία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ελήφθη η παραπάνω απόφαση και αποσκοπεί στη μακροχρόνια διατήρηση της βιωσιμότητας της Συμμαχίας στο μέλλον.

Ουσιαστικά, η Star Alliance θα διατηρεί διεθνώς δύο κέντρα αριστείας, γεγονός που συμβαδίζει με τον παγκόσμιο χαρακτήρα της Συμμαχίας.

Το γραφείο της Σιγκαπούρης θα λειτουργεί συμπληρωματικά στο υφιστάμενο γραφείο της Συμμαχίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, και θα εστιάζει στην ανάπτυξη της στρατηγικής της Συμμαχίας για την αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας των επιβατών. Δυο μέλη της Συμμαχίας, η Lufthansa και η Singapore Airlines, έχουν ήδη δημιουργήσει κόμβους καινοτομίας στη Σιγκαπούρη, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες της Συμμαχίας όσον αφορά την ψηφιακή εμπειρία των επιβατών.

Η Σιγκαπούρη επιλέχθηκε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η πρόσβαση στην καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Σιγκαπούρη διακρίνεται επίσης για τον υψηλό βαθμό ευκολίας άσκησης του επιχειρείν σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και αναγνωρίζεται ως η πλέον ανταγωνιστική χώρα του πλανήτη σε αρκετές περιπτώσεις.

close menu