Έργα - Εγκαταστάσεις

Η Schneider Electric ολοκλήρωσε την πλήρη αναβάθμιση δύο Υποσταθμών Διανομής Ισχύος της Σωληνουργείας Κορίνθου

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανέλαβε και ολοκλήρωσε την πλήρη αναβάθμιση δύο Υποσταθμών Διανομής Ισχύος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Σωληνουργείας Κορίνθου.

Με γνώμονα πάντα την βιωσιμότητα και την βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης, η πρόταση της Schneider Electric είχε στο επίκεντρο της την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που παρέχει η ψηφιοποίηση, μέσα από τη χρήση εφαρμογών IoT (Internet of Things). Το αναβαθμισμένο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνει ένα πλήρες δίκτυο έξυπνων, διασυνδεδεμένων συσκευών, και παρέχει έγκαιρη και άμεσα αξιοποιήσιμη πληροφόρηση στην τεχνική ομάδα της Σωληνουργείας, μέσω ισχυρών εφαρμογών λογισμικού, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Το σύστημα ενεργειακής παρακολούθησης Power Monitoring Expert που εγκαταστάθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου, αποτελείται από 133 συνολικά σημεία μέτρησης, εκ των οποίων τα 119 είναι φυσικές συσκευές, ενώ τα υπόλοιπα καλύπτονται από εικονικούς μετρητές. Στα φυσικά σημεία μέτρησης περιλαμβάνονται διάφοροι τύποι μετρητών και αναλυτών ενέργειας (σειρές ΙΟΝ9000, PM8000 και PM5000), καθώς και έξυπνων διακοπτών Masterpact MTZ & Compact NSX. Χάρη στο Power Monitoring Expert, οι υπεύθυνοι μπορούν να αντλούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση της βιομηχανίας σε κάθε σημείο των εγκαταστάσεων της, επιτρέποντας έτσι στο εξειδικευμένο προσωπικό να αντιμετωπίζει άμεσα οποιαδήποτε ανωμαλία στο ηλεκτρολογικό δίκτυο. Το σύστημα παρέχει επίσης τη δυνατότητα για άμεση ενημέρωση στον υπολογιστή ή το κινητό, μέσω στοχευμένων συναγερμών, για κάθε ζήτημα του ηλεκτρολογικού δικτύου. Στο πλαίσιο της ευρύτερης ενεργειακής αναβάθμισης, οι υποσταθμοί της Σωληνουργείας Κορίνθου εξοπλίστηκαν με  πίνακες Μέσης Τάσης SM6 24, πίνακες Χαμηλής Τάσης Okken, ροηφόρους αγωγούς τύπου Canalis και συστήματα UPS. Η υλοποίηση, ο προγραμματισμός και η αρχικοποίηση του λογισμικού Power Monitoring Expert, έγινε με την συμβολή της εταιρίας, Aspec, η οποία αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη της SE – EcoXpert Critical Power.

Επιπλέον, εγκαταστάθηκε πιλοτικά σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) σε έναν από τους υποσταθμούς της βιομηχανίας, το οποίο βοηθάει τους χρήστες να γνωρίζουν την κατάσταση του εξοπλισμού των πινάκων μέσης τάσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να είναι απαραίτητο να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού. Χάρη στο σύστημα Augmented Operator Advisor, οι αρμόδιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που αφορούν τους αυτόματους διακόπτες, όπως το ρεύμα διέλευσης, την τάση ή κάποιο σφάλμα, μέσω της εφαρμογής στο κινητό ή tablet τους. Το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να ορίζει σημεία ενδιαφέροντος ανάλογα με τις ανάγκες του, τα οποία παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας έτσι ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων, αλλά και ευκολία, ψηφιοποιώντας τη διαδικασία των προληπτικών ελέγχων.

close menu