Έργα - Εγκαταστάσεις

Η Retail Link ανέλαβε τα myData ηλεκτρονικά βιβλία του Διεθνούς Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος

O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, επέλεξε τη Retail Link (μέλος του Ομίλου Entersoft) για την υλοποίηση της διαχείρισης των φορολογικών παραστατικών και αναφορών προς την πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ και επεκτείνει την ήδη πετυχημένη συνεργασία τους στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

H Retail Link, ως πιστοποιημένος από την ΑΑΔΕ Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, εκπλήρωσε όλα τα κριτήρια επιλογής στο σχετικό διαγωνισμό και ανέλαβε το έργο που περιλαμβάνει την διαχείριση παραστατικών (εκδότη/λήπτη), συσχέτιση παραστατικών, αποστολή εγγράφων σύνοψης και reporting-logging notifications, σε διασύνδεση με το υφιστάμενο στον οργανισμό ERP.

Κατέχοντας πολυετή ηγετική θέση στα συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αρχειοθέτησης, η Retail Link εγγυάται την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων των πελατών της. Παράλληλα, διαθέτει πιστοποίηση κατά Peppol για την ηλεκτρονική τιμολόγηση με το Δημόσιο και είναι μέλος του “OpenPEPPOLAuthority”, στηρίζοντας και συμβάλλοντας στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου και των ηλεκτρονικών βιβλίων, με την ανάληψη έργων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ, ανεξάρτητα από το υφιστάμενο ERP των επιχειρήσεων.

close menu