Επιχειρήσεις

Η Real Consulting εξαγόρασε το 60% του μετοχικού κεφαλαίου της AMS

Η Real Consulting, με την εξαγορά του 60% των μετοχών της Advanced Management Solutions Ltd, επεκτείνει τη γεωγραφική της εμβέλεια και ισχυροποιεί τη θέση της ως ο κορυφαίος πάροχος λύσεων και υπηρεσιών SAP σε Ελλάδα και Κύπρο

Σε συμφωνία με την Advanced Management Solutions Ltd για την εξαγορά του 60% του μετοχικού κεφαλαίου ήρθε η Real Consulting. Το deal έκλεισε στα 1,59 εκατ. ευρώ. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η Real Consulting έχει υπογράψει συμφωνία με την Put/Call Option για την εξαγορά του υπόλοιπου 40% των μετοχών, με προκαθορισμένο τίμημα, ως εξής:

Α) ίσο με 8 φορές το EBIDTA, σε βάση zero cash-zero debt, της Εταιρείας για το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα άσκησης του δικαιώματος Call option από την REAL CONSULTING, εφόσον η άσκηση του δικαιώματος Call option λάβει χώρα εντός δύο ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας του 60% των μετοχών της Εταιρείας, ή

Β) ίσο με 7,5 φορές το EBIDTA, σε βάση zero cash-zero debt, της Εταιρείας για το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα άσκησης του δικαιώματος Call option από την REAL CONSULTING ή Put option από τους πωλητές αντίστοιχα, εφόσον η άσκηση του δικαιώματος Call/Put option λάβει χώρα δύο έτη μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας του 60% των μετοχών της Εταιρείας.

Η Real Consulting, με την εξαγορά του 60% των μετοχών της Advanced Management Solutions Ltd, επεκτείνει τη γεωγραφική της εμβέλεια και ισχυροποιεί τη θέση της ως ο κορυφαίος πάροχος λύσεων και υπηρεσιών SAP σε Ελλάδα και Κύπρο, με σκοπό τη δημιουργία οικονομιών και συνεργειών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Η Advanced Management Solutions Ltd ιδρύθηκε το 2001 στην Κύπρο και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης έργων SAP. Ως πιστοποιημένος SAP Platinum Partner και εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής λύσεων λογισμικού SAP – SAP Value Added Reseller, η εταιρεία προσφέρει μια πλήρη γκάμα υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε πολύπλοκα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού με τις λύσεις της SAP στην τοπική και διεθνή αγορά.

Η ομάδα της AMS Ltd έχει εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση έργων που αφορούν τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση, τη Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου, τη Διαχείριση Σχέσεων Πελατών και τη Διαχείριση Σχέσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Προμηθευτών,  καθώς και στις Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

Με εξειδίκευση σε έργα που περιλαμβάνουν λύσεις Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης (Enterprise Performance Management), Διαχείρισης Κινδύνων (Governance, Risk and Compliance) και Επιχειρηματικής Ευφυίας , η AMS συνεργάζεται στενά με τους πελάτες για να διασφαλίσει τη βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κατά την οικονομική χρήση 2022 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα περίπου 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 555.000 ευρώ.

close menu