Επιχειρήσεις

Η Quest συμμετέχει στη διαδικασία εξαγοράς της «Κωτσόβολος»

Η Quest Συμμετοχών διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της ότι συμμετέχει στη διαδικασία της Κωτσόβολος, η οποία σε αυτό το στάδιο είναι στη φάση κατάθεσης ενδεικτικών & μη δεσμευτικών προσφορών

Στη διαδικασία εξαγοράς της Κωτσόβολος συμμετέχει η Quest, διευκρινίζοντας σε σχετική ανακοίνωσή της ότι δεν έχει καταθέσει προσφορά δεσμευτικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι στη  παρούσα φάση και μέχρι την εκπνοή του deadline στις 11 Αυγούστου, η διαδικασία είναι στη φάση κατάθεσης ενδεικτικών & μη δεσμευτικών προσφορών.

Ειδικότερα, η Quest αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (‘’QUEST”) σε συνέχεια της από 4-8-2023 ανακοίνωσής της και μετά από επόμενα της ως άνω ανακοίνωσης δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι δεν συμμετέχει στη διαδικασία πιθανής εξαγοράς της Κωτσόβολος, επισημαίνει ότι, ως ανέφερε στην ως άνω ανακοίνωσή της, δεν έχει καταθέσει προσφορά δεσμευτικού χαρακτήρα, για την οποία θα είχε υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι η ‘’QUEST” συμμετέχει στη διαδικασία της Κωτσόβολος, η οποία σε αυτό το στάδιο είναι στη φάση κατάθεσης ενδεικτικών & μη δεσμευτικών προσφορών, έχοντας αντίστοιχα καταθέσει τη δική της ενδεικτική & μη δεσμευτική προσφορά.  Έπεται η εξέλιξη της διαδικασίας, συνεπώς δεν είναι βέβαιο ότι η εν λόγω διαδικασία θα οδηγήσει σε οριστική συμφωνία με την QUEST.

Η QUEST θα προβεί, σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον συναφθεί οιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία».

close menu