Επιχειρήσεις

Η Quest μεταξύ των most Sustainable Companies στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Quest συγκαταλέγεται για άλλη μία χρονιά στους Ελληνικούς Οργανισμούς που εντάσσονται στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τα ESG κριτήρια, που ανακοίνωσε το QualityNet Foundation.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο όμιλος, η διάκριση αυτή αφορά στην αναγνώριση των εταιρειών εκείνων που εφαρμόζουν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντάς την συστηματικά στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Πρόκειται για τις εταιρείες που διαμορφώνουν σήμερα τον επιχειρηματικό χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας και λειτουργούν ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.

«Για εμάς στον Όμιλο Quest η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαρκής επιδίωξη της επιχειρηματικής αριστείας αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση. Η ανάδειξη των θεμάτων ESG (Environment, Social & Governance) σε όλο το εύρος της λειτουργίας και της στρατηγικής μας είναι από τα θέματα που συν διαμορφώνουν τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους των εταιρειών του Ομίλου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις», δήλωσε η Αντιπρόεδρος του Ομίλου Quest και Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κα Έφη Κουτσουρέλη. «Είναι τιμή μας που για άλλη μια χρονιά συγκαταλεγόμαστε μεταξύ των The Most Sustainable Companies της χώρας μας και ευχαριστούμε το QualityNet Foundation για τη διάκριση».

close menu