Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η προσεισμική Ζάκυνθος “ζωντανεύει” με την συνδρομή επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου προχώρησε στην διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Διαδικτυακό σύστημα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προσεισμική πόλη της Ζακύνθου και διασύνδεση με την τοπική επιχειρηματικότητα» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και εθνικούς πόρους.

Το έργο αφορά στην δημιουργία ενός τρισδιάστατου κόσμου ο οποίος θα αναβιώνει την προσεισμική Ζάκυνθο, με βάση και τα ευρήματα του 1ου υποέργου. Ο κόσμος θα δημιουργηθεί με την χρήση τρισδιάστατων μοντέλων κτιρίων, εξωτερικών χώρων και άλλων στοιχείων τα οποία θα βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε εικονικό χάρτη ο οποίος θα ακολουθεί την ρυμοτομία της προσεισμικής πόλης της Ζακύνθου.

Το έργο υποδιαιρείται σε 3 υποέργα (Ε1, Ε2 και Ε3). Το υποέργο 1 υποδιαιρείται περαιτέρω σε 2 Τμήματα με τίτλους αντίστοιχα:

Ε1. Μελέτη, συλλογή και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού
Ε.1.1 Μελέτη και συλλογή πληροφοριακού υλικού
Ε.1.2. Επεξεργασία πληροφοριακού υλικού και προσαρμογή στις ανάγκες των ψηφιακών εφαρμογών
Ε2. Υλοποίηση Κόσμων Επαυξημένης πραγματικότητας και φωτορεαλιστικών μοντέλων
Ε3. Ψηφιακές Εφαρμογές
Στο πρώτο υποέργο (Ε1) θα συλλεγεί το πληροφοριακό υλικό, το οποίο στη συνέχεια θα προσαρμοστεί ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις των ψηφιακών εφαρμογών.
Στο πλαίσιο του δεύτερου υποέργου (Ε2) θα αναπτυχθεί ένας τρισδιάστατος κόσμος ο οποίος θα αναβιώνει την προσεισμική Ζάκυνθο, με βάση και τα ευρήματα του 1ου υποέργου. Ο κόσμος θα δημιουργηθεί με την χρήση τρισδιάστατων μοντέλων κτιρίων, εξωτερικών χώρων και άλλων στοιχείων τα οποία θα βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε εικονικό χάρτη ο οποίος θα ακολουθεί την ρυμοτομία της προσεισμικής πόλης της Ζακύνθου.
Στο πλαίσιο του 3ου υποέργου θα δημιουργηθούν οι εξής ψηφιακές εφαρμογές:
  • Εφαρμογή Επαυξημένης/Εικονικής πραγματικότητας σε μορφή πακέτου εγκατάστασης για τουλάχιστον μια πλατφόρμα λειτουργικού φορητών συσκευών
  • Εφαρμογή διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών
  • Εξειδικευμένη εφαρμογή για ΑΜΕΑ
  • Διαδικτυακή εφαρμογή προβολής της Ζακύνθου
  • Διαδικτυακή εφαρμογή προβολής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς Ζακύνθου
  • Σύστημα υποστήριξης εφαρμογών
close menu