Τεχνολογίες

Η πλατφόρμα AccessibilityNow® βοηθά τα άτομα με προβλήματα όρασης να έχουν πρόσβαση σε όλα τα ψηφιακά έγγραφα ενός οργανισμού

Η πλατφόρμα AccessibilityNow® της Crawford Technologies είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσω της ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατέχνικα ΕΠΕ και δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εξασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα ψηφιακά έγγραφά τους σε άτομα με προβλήματα όρασης ή άλλες δυσκολίες ανάγνωσης, βοηθώντας τους έτσι να πετύχουν τους στόχους Κοινωνικής Ευθύνης τους και να εξυπηρετούν τους πελάτες τους χωρίς αποκλεισμούς, όπως άλλωστε υπαγορεύει πια τόσο η Ευρωπαϊκή, όσο και η Ελληνική Νομοθεσία.

Η πλατφόρμα AccessibilityNow® δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακών εγγράφων, πλήρως προσβάσιμων από άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης. Με την χρήση υψηλού επιπέδου αυτοματισμών και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε οποιοδήποτε περιβάλλον, προσφέρει λύσεις λογισμικού αλλά και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις ψηφιακής προσβασιμότητας όλων των οργανισμών: μικρών και  μεγάλων, δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμού, η πλατφόρμα AccessibilityNow® είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη στην επεξεργασία τόσο δομημένων ( έγγραφα συναλλαγών κλπ.), όσο και μη δομημένων εγγράφων (στατικά έγγραφα) κάθε τύπου που διαθέτουν όλοι οι οργανισμοί.

Ο συνεργάτης της Crawford Technologies για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι η ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατέχνικα ΕΠΕ, η οποία διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο Αυτοματισμού Γραφείου και Πληροφορικής. Η ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα παρουσίασε ήδη την πλατφόρμα AccessibilityNow® στο e-Gov Forum /Digital HealthCare/ DPO ICT Security World, στην Αθήνα στις 2-3 Νοεμβρίου 2022 και θα βρίσκεται και στο 7ο συνέδριο “Smart Cities – Digital Citizens”  στις 7-8 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρία: www.datatechnika.gr,

close menu