Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο ενοποιημένο οικοσύστημα ψηφιακής Υγείας στην Ευρώπη

Τις δυνάμεις τους επιχειρούν να ενώσουν περιφέρειες της Ευρώπης ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από το δημογραφικό πρόβλημα, τη γήρανση του πληθυσμού και τις ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες για τους ανθρώπους άνω των 50 ετών. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουν σε ένα κοινό όραμα για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ψηφιακής υγείας στην Ευρώπη. Μέσω αυτού οι περιφέρειες θα επικοινωνούν, θα διαπιστώνουν τα ζητήματα που χρήζουν επίλυσης και θα σχεδιάζουν λύσεις σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες καινοτομίας, τις start-ups αλλά και τον δημόσιο τομέα και τα πανεπιστήμια.

Το παραπάνω όραμα περιγράφεται στο ευρωπαϊκό έργο «Ενοποιημένες Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Κοιλάδες στην Υγεία» – «UNITE European Digital Health Valleys» – το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON Cofund Actions. Το έργο εγκρίθηκε μετά την υποβολή πρότασης σε πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council and SMEs Executive Agency -EISMEA). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 19.595.983,75 ευρώ ενώ σε αυτό θα συμμετέχει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 1.495.983,25 ευρώ (χρηματοδοτούμενο κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»).

Σύμφωνα με το έργο, οι σημερινές προκλήσεις στην Ψηφιακή Υγεία είναι ιδιαίτερα σύνθετες για να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των Περιφερειών στην Ευρώπη, με πολλές από αυτές να αντιμετωπίζουν μακρές περιόδους μηδενικής ή ελάχιστης ανάπτυξης. Καθώς το οικοσύστημα της Ψηφιακής Υγείας προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 27,1% από το 2020 έως το 2025, κύρια πρόκληση αποτελεί η κατανομή των σχετικών αγορών.

Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν μετά από ανοιχτές προσκλήσεις τα παρακάτω εργαλεία:

-Joint Innovation Projects (Κοινά έργα καινοτομίας). Τα κοινά έργα καινοτομίας έχουν ως στόχο την δημιουργία διαπεριφερειακών αλυσίδων αξίας και τη συνδημιουργία λύσεων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους χρήστες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εργαλείου ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ, ο στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν 4-7 σχήματα με προϋπολογισμό έως 2.000.000 για κάθε σχήμα, που θα αποτελούνται από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια ή/και ερευνητικά κέντρα.

-Μία PCP (προ-εμπορική σύμβαση) προκειμένου να αναπτυχθούν λύσεις από εταιρείες μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εργαλείου είναι 2.000.000 ευρώ και στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν 5 δοκιμασμένα πρωτότυπα με προϋπολογισμό έως 200.000 ευρώ έκαστο και 2 πιλοτικές λύσεις με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ έκαστη.

-Το εργαλείο Agile piloting (ευέλικτο πιλοτικό έργο) θα χρηματοδοτήσει 36-60 startups (τουλάχιστον 4 ανά περιφέρεια), με ποσό από 3.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ έκαστη, ώστε να δοκιμάσει λύσεις που έχει δημιουργήσει.

Ο προϋπολογισμός συμμετοχής της ΠΚΜ, στην χρηματοδότηση των παραπάνω εργαλείων κυμαίνεται σε 924.687 ευρώ.

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος UNITE είναι ο ευρωπαϊκός φορέας European Institute of Innovation and Technology (EIT)(Βέλγιο) και εταίροι η περιφέρεια SJAELLAND(Δανία), το Υπουργείο Οικονομίας της Θουρριγγίας (Γερμανία), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), η Περιφέρεια της Λομβαρδίας (Ιταλία), η επαρχία της Malopolska (Πολωνία), ο Οργανισμός χρηματοδότησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης (Ρουμανία), η Περιφερειακή Διοίκηση του Ivano-Frankivsk (Ουκρανία), και η εθνική αναπτυξιακή εταιρεία της Σκωτίας.

close menu