Έρευνες - Μελέτες

Η Mars παρουσιάζει τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Η Mars, Incorporated παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας #HereToBeHeard με στόχο να δώσει βήμα σε όλες τις γυναίκες, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο, για τη δημιουργία ενός κόσμου με λιγότερους αποκλεισμούς. Στόχος της έρευνας είναι να συμβάλει στην ανάληψη δράσης υπέρ της ισότητας των φύλων, με αφορμή μάλιστα τις δυσανάλογες επιπτώσεις που είχε η πανδημία Covid-19 στις γυναίκες.

Σε διάστημα μόλις 3 μηνών, 10.319 γυναίκες από 88 χώρες πήραν μέρος σε μια πρωτοβουλία crowdsourcing και κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια βασική ερώτηση: Τι πρέπει να αλλάξει ώστε περισσότερες γυναίκες να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους; Μέσα από τις απαντήσεις τους οι γυναίκες ζήτησαν συστημικές αλλαγές από τους εργοδότες, τις κυβερνήσεις, τις κοινωνίες και τους άνδρες, για την κατάργηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν. Το αποτέλεσμα είναι ένας απολογισμός που καλεί την κοινωνία να ακούσει, να μάθει και να αναλάβει δράση για την ισότητα των φύλων, ενώ η έρευνα αποτελεί μέρος της πλατφόρμας Mars Full Potential.

Η Mars συνεργάστηκε με μια ομάδα επιστημόνων από την πρωτοβουλία Future of Marketing του Oxford University Saïd Business School και εξωτερικούς αναλυτές για να επεξεργαστεί τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν. Μέσα από έναν συνδυασμό machine learning και network analysis, η ομάδα της Οξφόρδης κατέγραψε 28 ζητήματα, που ομαδοποιήθηκαν σε 8 θεματικές βάσει των συχνότερων απαντήσεων:

  1. Τέλος στις συστημικές διακρίσεις και στα επικίνδυνα στερεότυπα βάσει φύλου (80%)
  2. Ίσες ευκαιρίες καριέρας (79%)
  3. Περισσότερη δύναμη στη λήψη αποφάσεων (65%)
  4. Υποστήριξη γονέων (30%)
  5. Καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (26%)
  6. Ίσες ευκαιρίες για γνώση/ εκπαίδευση (24%)
  7. Ψυχική και σωματική ευεξία (19%)
  8. Τέλος στην παρενόχληση και τη βία βάσει φύλου (15%)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 71% των γυναικών ανέφεραν ότι οι άνδρες παίζουν σημαντικό ρόλο, είτε ως σύμμαχοι στην εξεύρεση λύσεων, είτε ως ανασταλτικός παράγοντας για πρόοδο.

Η Dr. Μαρία Βελισσαρίου, Global Corporate Research & Development (R&D) Vice President and Chief Science Officer Mars Inc., τόνισε: «Στη Mars έχουμε αναγνωρίσει από πολύ νωρίς την καθοριστική συνεισφορά που μπορούν να έχουν οι γυναίκες στη στρατηγική ανάπτυξη των εταιρειών, αξιοποιώντας τις ικανότητες, την εμπειρία και τα ταλέντα τους. Έτσι, σε όλη την πορεία και εξέλιξη της Mars οι γυναίκες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και έχουν αναλάβει ηγετικές θέσεις βάσει των δεξιοτήτων τους και ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή καιτις πεποιθήσεις τους. Μέσω της καμπάνιας #HereToBeHeard στόχος της Mars είναι να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο τις γυναικείες φωνές, να αξιοποιήσει τα ταλέντα και να αναδείξει τις ικανότητές τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός εταιρικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και ενός κόσμου όπου όλες οι γυναίκες έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης».

Η Χριστίνα Γιαπιτζάκη, Associate Relations Manager South Europe, People & Organization Mars υπογράμμισε: «Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα σε καριέρα και μητρότητα, σε προσωπική ή επαγγελματική ζωή. Η δημιουργία ενός εργασιακού χώρου χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό σε κάθε είδους διαφορετικότητα είναι σημαντική επιχειρηματική προτεραιότητα για την Mars σε όλες τις χώρες όπου έχει παρουσία. Έτσι και στην Mars στην Ελλάδα εφαρμόζουμε πολιτικές που διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες στην επαγγελματική τους εξέλιξη μέσα στην εταιρεία, αλλά και ότι οι θέσεις και οι απόψεις όλων είναι απόλυτα σεβαστές”.

Προτάσεις ανάληψης δράσης

Από την πλευρά της η Mars θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας – στην οποία συμμετείχαν και 1.200 εργαζόμενοι της εταιρείας – για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων πολιτικών και δράσεων στο πλαίσιο της πλατφόρμας Mars Full Potential για την ισότητα των φύλων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες για να διευρύνει τις ευκαιρίες για τις γυναίκες στον χώρο εργασίας, στις κοινότητες με τις οποίες συνεργάζεται και την ίδια την αγορά. Η εταιρεία άλλωστε έχει εξασφαλίσει ισότητα βάσει φύλου σε επίπεδο αμοιβών στο σύνολο 133.000 εργαζομένων που αποτελούν την οικογένεια της Mars διεθνώς (το 50% των οποίων είναι γυναίκες). Στόχος της Mars είναι επίσης η επίτευξη 100% ισορροπίας βάσει φύλου στις ομάδες ηγεσίας (ένα ποσοστό που μέσα σε ένα χρόνο έχει αγγίξει ήδη το 50% σε σχέση με 43% προηγουμένως).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να βρείτε στο www.mars.com/heretobeheard

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε σχετικό video Εδώ

close menu