Επιχειρήσεις

Η LG ενθαρρύνει τους συνεργάτες και προμηθευτές της παγκοσμίως να χτίσουν μαζί ένα βιώσιμο μέλλον

Όλες οι εταιρείες παγκοσμίως έχουν καταστήσει σημαντική την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών πρακτικών (ESG) στις επιχειρηματικές στρατηγικές τους. Την ίδια στιγμή γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας μίας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία θα ενσωματώνει πλήρως ηθικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αλυσίδας εφοδιασμού, η LG Electronics προσφέρει ενισχυμένη υποστήριξη στους προμηθευτές και συνεργάτες της, ενισχύοντας τις επιδόσεις τους σε θέματα ESG.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της η LG Electronics επεκτείνει αυτή την υποστήριξη σε προμηθευτές της, εντός και εκτός Νότιας Κορέας, προκειμένου να λαμβάνουν ESG πιστοποίηση από τρίτους φορείς. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα υποστηρίξει 50 προμηθευτές που θα υποβληθούν σε αξιολόγηση από την Societe Generale de Surveillance (SGS), έναν αναγνωρισμένο πάροχο ελέγχων, δοκιμών και πιστοποιήσεων, προκειμένου να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι ESG. Στους συγκεκριμένους προμηθευτές περιλαμβάνονται 22 κατασκευαστές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με έδρα την Κορέα που προμηθεύουν με εξαρτήματα τη θυγατρική της της LG Electronics στο Βιετνάμ.

Με την επέκταση της υποστήριξης, η εταιρεία στοχεύει να ανταποκριθεί προληπτικά σε τυχόν πιθανούς κινδύνους ESG εντός των αλυσίδων εφοδιασμού των συνεργατών της. Νόμοι και κανονισμοί που σχετίζονται με ESG, όπως η δέουσα επιμέλεια (due diligence) στην αλυσίδα εφοδιασμού, έχουν εισαχθεί και ενισχυθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ, καθιστώντας την υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού βασική στόχευση για πολλές εταιρείες.

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας του Responsible Business Alliance (RBA) -ο οποίος περιγράφει πρότυπα για τις επιχειρηματικές πρακτικές σε τομείς όπως η εργασία, το περιβάλλον, η ηθική, καθώς και η υγεία και η ασφάλεια-, η LG θα υποστηρίξει τους προμηθευτές της ώστε να βρουν λύσεις για τη μείωση των κινδύνων ESG. Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία έχει βοηθήσει 100 προμηθευτές στην Κορέα που επιδιώκουν να αποκτήσουν πιστοποίηση μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης από τρίτους ESG Management Competency Assessment.

Επίσης, η LG προσπαθεί να ενισχύσει τις ικανότητες των προμηθευτών της να ελέγχουν εσωτερικά τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις επιδόσεις τους στον τομέα της διαχείρισης των ESG στόχων. Στις 17 Απριλίου, η LG υπέγραψε επιχειρηματική συμφωνία για την υποστήριξη της διαχείρισης ESG με το Κέντρο της ομοσπονδίας βιομηχανιών της Κορέας Federation of Korean Industries’ (FKI) για τη συνεργασία μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η LG και η FKI θα παρέχουν στους επιλεγμένους συνεργάτες ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αυτοαξιολόγηση και τη συνολική διαχείριση των ESG στόχων. Απώτερος στόχος είναι να ενδυναμωθούν οι προμηθευτές ώστε να υλοποιήσουν και να διατηρήσουν τη βιώσιμη διαχείριση.

Η εταιρεία στοχεύει στη συνεχή διερεύνηση διαφόρων πρακτικών μέτρων υποστήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης των ESG και της ανταγωνιστικότητας των συνεργατών, τόσο στην Κορέα όσο και σε όλο τον κόσμο.

close menu