Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Η KPMG εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το SALEScope σε συνεργασία με την ClozeLoop Inc

Πρόκειται για καινοτόμα εμπειρία εκπαίδευσης στις πωλήσεις, με μεθοδολογία που παρέχει άμεση πρακτική εφαρμογή και μετρήσιμα αποτελέσματα

Η KPMG στην Ελλάδα, λανσάρει το πλέον προηγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα SALEScope, που υπόσχεται να προσφέρει μία επαναστατική προσέγγιση στον τομέα των πωλήσεων, θέτοντας τον πήχη ψηλά στην καινοτομία και την προσαρμοστικότητα.

Συγκεκριμένα, το SALEScope πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ClozeLoop Inc και υπάγεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του KPMG Institute για την ανάπτυξη στελεχών. Μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία αυτή παρέχει άμεση και πρακτική εφαρμογή με μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προσφέρει εξατομικευμένα σχέδια δράσης που στοχεύουν στην άρση των εμποδίων, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης κάθε επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία SALEScope βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας, γνωστός ως “Market Mastery”, εστιάζει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων του οργανισμού, όπως τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, οικονομικά και εμπορικά τμήματα. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη ενημερώνονται για τους ρόλους τους, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους και την αγορά στην οποία απευθύνονται, ενώ εξετάζουν τρόπους να μεταφέρουν τις αξίες τους σε μια συζήτηση και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό. Ο δεύτερος πυλώνας, το “Triangle Selling”, είναι μια σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος πωλήσεων που ενισχύει τη διαδικασία πωλήσεων μιας επιχείρησης μέσω οκτώ βασικών κανόνων. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνεται στο “Coach Mastery”, μια στρατηγική που οδηγεί την ατομική απόδοση σε ομαδικό περιβάλλον, με την ενίσχυση των ικανοτήτων των πωλητών μέσω ενός πλαισίου υποστήριξης.

Η Τόνια Παρίση, Director, Advisory της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Η πρόκληση με τις παραδοσιακές εκπαιδεύσεις πωλήσεων είναι ότι συχνά περιορίζονται στη θεωρία και δεν προσαρμόζονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Το SALEScope αντιμετωπίζει αυτήν την πρόκληση με μια σύγχρονη και ευέλικτη προσέγγιση που επικεντρώνεται στην ανάγκες του πελάτη αλλά και της επιχείρησης για ταχύτητα στην εκτέλεση της πώλησης. Με το SALEScope, δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας που μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, επιτρέπει την άμεση και αποτελεσματική προσαρμογή της πώλησης στις απαιτήσεις της αγοράς. Οργάνωση – απλοποίηση -μεθοδικότητα, για την ενίσχυση του τελικού αποτελέσματος!»

close menu