Οικονομία

Η Κομισιόν άναψε το πράσινο φως για εκταμίευση 3,6 δισ. ευρω του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος της Ελλάδας για εκταμίευση 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (Next GenerationEU).

Η εκταμίευση των 3,6 δισ. ευρώ, αφορά 1,7 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ δάνεια, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), το βασικό μέσο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να λάβει την πρώτη της πληρωμή από το NextGenerationEU. Μόλις τα κράτη μέλη δώσουν το πράσινο φως, θα εκταμιεύσουμε 3,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Η χώρα έχει σημειώσει καλή πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης, μέσω μεταρρυθμίσεων στην ηλεκτρική κινητικότητα, στη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και εφαρμογής του πλαισίου δανειακής διευκόλυνσης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα στη φιλόδοξη πορεία της ανάκαμψης».

Μάλιστα δημοσίευσε σχετική ανάρτηση και στον λογαριασμό της στο Twitter, γραμμένη στα ελληνικά:

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Δεκεμβρίου 2021, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρωμής με βάση την επίτευξη των 15 ορόσημων που επιλέχθηκαν στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την πρώτη δόση. Καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς τής ενεργειακής απόδοσης, της ηλεκτρικής κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων, της αγοράς εργασίας, της φορολογίας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της υγειονομικής περίθαλψης, των δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και του συστήματος ελέγχου της Ελλάδας για την εφαρμογή του RRF. Η υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής από την Ελλάδα ακολούθησε μια περίοδο στενής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής για την προετοιμασία των στοιχείων που αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ορόσημα που επιτεύχθηκαν καταδεικνύουν σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας και του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού της προγράμματος. Περιλαμβάνουν σημαντικά μέτρα όπως η θέσπιση του πλαισίου για τη Δανειακή Διευκόλυνση και η έναρξη του δανεισμού μέσω εμπορικών τραπεζών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που αναμένεται να διοχετεύσει σημαντική ρευστότητα σε ιδιωτικές επενδύσεις την επόμενη πενταετία, την έναρξη σημαντικών επενδύσεων, όπως ένας νέος γύρος ανακαινίσεων κτιρίων κατοικιών που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και την έναρξη ισχύος της νέας εργατικής νομοθεσίας, ενός νέου νομικού πλαισίου για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και του νέου νόμου για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Με το αίτημά τους, οι ελληνικές αρχές παρείχαν λεπτομερή και ολοκληρωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των 15 ορόσημων. Η Επιτροπή αξιολόγησε διεξοδικά αυτές τις πληροφορίες προτού υποβάλει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών μέτρων σε τέσσερις θεματικές συνιστώσες (πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας). Το συνολικό σχέδιο ανέρχεται σε 30,5 δισ. ευρώ (17,77 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,73 δισ. ευρώ σε δάνεια, το 13% των οποίων (3,96 δισ. ευρώ) εκταμιεύτηκε στην Ελλάδα σε προχρηματοδότηση στις 9 Αυγούστου 2021).

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του RRF βασίζονται στην απόδοση και εξαρτώνται από την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη που περιγράφονται στα αντίστοιχα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η Επιτροπή απέστειλε τώρα τη θετική προκαταρκτική της αξιολόγηση για την εκπλήρωση από την Ελλάδα των ορόσημων που απαιτούνται για αυτήν την πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (EFC), ζητώντας τη γνώμη της. Η γνώμη της EFC, η οποία θα εκδοθεί εντός τεσσάρων εβδομάδων κατ’ ανώτατο όριο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της Επιτροπής. Μετά τη γνώμη της EFC, η Επιτροπή θα εκδώσει την τελική απόφαση για την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, θα γίνει η εκταμίευση προς την Ελλάδα.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει περαιτέρω αιτήματα πληρωμής από την Ελλάδα με βάση την εκπλήρωση των μεταγενέστερων ορόσημων και στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, αντανακλώντας την πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Ο επίτροπος για την Οικονομία, Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε: «Η Ελλάδα έκανε μια καλή αρχή στην εφαρμογή του φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τα δεκαπέντε ορόσημα που συνδέονται με το πρώτο της αίτημα πληρωμής. Στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος, αυτά σχετίζονται με ανακαινίσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατοικιών, τη δημιουργία σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και έναν νέο νόμο για τη διαχείριση απορριμμάτων. Η νέα εργατική νομοθεσία και η μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της Ελλάδας, θα πρέπει να δώσουν ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ψηφιακή μετάβαση θα υποστηριχθεί μέσω ενός νέου εργαλείου ΤΠ για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και τα βήματα για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η Ελλάδα έχει δρομολογήσει τη νέα δανειακή διευκόλυνση, η οποία θα παρέχει σημαντική ρευστότητα στον ιδιωτικό τομέα τα επόμενα πέντε χρόνια».

Ο σντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για θέματα οικονομίας δήλωσε: «Μπράβο στην Ελλάδα που πέτυχε τα πρώτα 15 ορόσημα στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το εθνικό σχέδιο θα τη βοηθήσει να μπει στον δρόμο της ανάκαμψης», τονίζοντας ότι τώρα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί πλήρως και ότι αυτή η καλή πρόοδος θα συνεχιστεί.

close menu