Έργα - Εγκαταστάσεις

Η κοινοπραξία OTE-Byte προσωρινός ανάδοχος του εξοπλισμού ΤΠΕ για τα σχολεία Δυτικής Μακεδονίας

Η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ – Byte» μειοδότησε και ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό του υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων «για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες και εξοπλισμού υποδομών σε δομές εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα 2». Η κατάταξη των συμμετεχουσών εταιρειών έχει ως εξής:

1. «ΟΤΕ – Byte», τιμή προσφοράς 1.688.000 ευρώ.
2. Active, τιμή προσφοράς 1.692.501 ευρώ.
3. Space Hellas, τιμή προσφοράς 1.693.067 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προμήθεια, και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, στην εγκατάσταση και επίδειξη του  εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες και δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η προμήθεια, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει, φορητούς υπολογιστές, σύστημα τηλεδιάσκεψης, πολυμηχανήματα, firewall κ.α.

close menu