Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Intracom Telecom συμβάλει στη βιωσιμότητα των πόλεων αναβαθμίζοντας τη λύση της για «έξυπνη» διαχείριση απορριμμάτων

H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε τη νέα εξελιγμένη έκδοση της λύσης της για την «έξυπνη» διαχείριση απορριμμάτων, η οποία υποστηρίζει τις πόλεις και τους δήμους στην προσπάθειά τους για την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, η λύση Smart Waste της Intracom Telecom, πέρα από τη μέτρηση του επιπέδου πλήρωσης των κάδων, τις αυτόματες ειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες δημοτικές αρχές με την υπέρβαση των προκαθορισμένων ορίων πλήρωσης των κάδων, και τον προσδιορισμό των «ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος» με διαφορετική προτεραιότητα για κάθε μια από αυτές τις ζώνες, προσφέρει πλέον υπολογισμό του βέλτιστου δρομολογίου συλλογής των απορριμμάτων, έλεγχο πρόσβασης στους κάδους και ρίψης απορριμμάτων ανά κάτοικο, καθώς και έλεγχο της καταλληλόλητας των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Η εν λόγω λύση ενσωματώνεται στην ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης εφαρμογών IoT (uiTOP™) της Intracom Telecom, η οποία δημιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον προηγμένης διαχείρισης και ελέγχου πολλών «έξυπνων» εφαρμογών και δραστηριοτήτων για την «Έξυπνη Πόλη».

Πόλεις και δήμοι μπορούν πλέον να επωφεληθούν από τη λύση «έξυπνης» διαχείρισης απορριμμάτων της Intracom Telecom προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τις λειτουργικές δαπάνες διαχείρισης αποβλήτων, ενώ παράλληλα να ενθαρρύνουν ακόμα περισσότερο την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση μέσω συστήματος ανταμοιβής (πχ.: μειωμένα δημοτικά τέλη, υπηρεσίες κλπ.). Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στους κάδους ανακύκλωσης με τη χρήση προσωπικής κάρτας RFID. Αφού αποθέσουν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματά τους στον κάδο, αυτά αναγνωρίζονται από έξυπνες και ανθεκτικές ΙοΤ συσκευές μέσα στους κάδους με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να πιστώσουν στους πολίτες τους πόντους επιβράβευσης που τους αναλογούν βάσει της ποσότητας των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τους.

Ο Νικόλαος Βελέντζας, Γενικός Διευθυντής Τομέα Υπηρεσιών της Intracom Telecom, δήλωσε: «Οι πόλεις, παγκοσμίως, εργάζονται εντατικά ώστε να αλλάξει η προσέγγισή τους σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Από την πλευρά μας, ως Intracom Telecom, είμαστε έτοιμοι να τις υποστηρίξουμε στην υλοποίηση των στόχων τους. Η εξελιγμένη λύση μας για την «έξυπνη» διαχείριση των απορριμμάτων συμβάλει στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που έχει θέσει η ΕΕ, βοηθά στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, προωθεί την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος, και δίνει τη δυνατότητα στους δήμους και τις πόλεις να αναβαθμίσουν τις «έξυπνες» λειτουργίες τους και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους».

close menu