Έργα - Εγκαταστάσεις

Η Intracom Telecom ολοκλήρωσε επιτυχώς έργο έξυπνης μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία

H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, μέσω της θυγατρικής της στη Ρουμανία, Intrarom, ολοκλήρωσε έργο έξυπνου συστήματος μέτρησης για την Distributie Energie Oltenia S.A. (DEO), πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και μέλος του Ομίλου CEZ στη Ρουμανία με παρουσία σε επτά περιφέρειες στην περιοχή Ολτενία. Συγκεκριμένα, η Intrarom προμήθευσε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία ένα υποσύστημα το οποίο μετρά και μεταδίδει δεδομένα από έξυπνους τριφασικούς και μονοφασικούς μετρητές ενέργειας (SMTs), καθώς και συλλέκτες δεδομένων. Η εταιρεία συνεργάστηκε με δύο υπεργολάβους, την ADD GRUP και την ADREM Invest.

Το έργο εντάσσεται στο στόχο του Ομίλου CEZ για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, αντικαθιστώντας τους συμβατικούς μετρητές με έξυπνους. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν 10.000 έξυπνοι μετρητές, φίλτρα και συλλέκτες δεδομένων, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και ενσωμάτωσης στο υπάρχον σύστημα πληροφοριών (MMDC). Επιπλέον, υλοποιήθηκαν υπηρεσίες εγκατάστασης, εκτεταμένων δοκιμών και θέση σε λειτουργία, και παρασχέθηκαν υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγγύησης.

Το νέο έξυπνο σύστημα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντίθεση με ένα συμβατικό, παρέχει περισσότερα δεδομένα κα τη δυνατότητα τηλεπίβλεψης και ελέγχου του έξυπνου μετρητή μέσω μιας αποτελεσματικής αμφίδρομης επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων. Η εξ αποστάσεως μέτρηση, σύνδεση και αποσύνδεση διευκολύνουν τον τελικό καταναλωτή.

Το έργο με τίτλο «Σύστημα μέτρησης και μετάδοσης δεδομένων από μετρητές, αποτελούμενο από μονοφασικούς / τριφασικούς έξυπνους μετρητές και συλλέκτες δεδομένων» αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά έργο που οι Intrarom και ADD GRUP παρέδωσαν στην Distributie Energie Oltenia (DEO). Το πρώτο  ολοκληρώθηκε το 2017 συμβάλλοντας ώστε η DEO να δοκιμάσει την εν λόγω τεχνολογία στο δίκτυο και να επιλέξει μια σωστή στρατηγική για την έξυπνη μέτρηση, με τα αποτελέσματα του έργου να δικαιώνουν την αρχική μελέτη/υλοποίηση.

Ο Γιώργος Ρούσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrarom , δήλωσε: «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που η CEZ Romania επέλεξε την Intrarom για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Έξυπνου Συστήματος Μέτρησης, καθώς το έργο αυτό συνδέεται με την αναπτυξιακή στρατηγική του πελάτη μας για την υιοθέτηση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών για ηλεκτρικά δίκτυα. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου επιβεβαιώνει την ικανότητα της Intrarom να υλοποιεί έξυπνα έργα για εταιρείες ενέργειας και κοινής ωφέλειας, έναν κρίσιμο τομέα της ρουμανικής οικονομίας που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό, βοηθώντας τες να διαφοροποιηθούν στη νέα απελευθερωμένη αγορά»

close menu