Έργα - Εγκαταστάσεις

Η Intracom Telecom εξοπλίζει με τις ασύρματες λύσεις της υπαίθριο ορυχείο της Αφρικής

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε ότι εταιρεία εκμετάλλευσης ενός από τα μεγαλύτερα ορυχεία παγκοσμίως, το οποίο βρίσκεται στην Υποσαχάρια Αφρική, προμηθεύτηκε και εγκατάστησε την ολοκληρωμένη λύση σταθερής ασύρματης πρόσβασης της Intracom Telecom, αποτελούμενη από τα ραδιοσυστημάτα πολυσημειακής (PtMP) τεχνολογίας WiBAS™ και την πλατφόρμα uniMS™.

Η χρήση πολυσημειακής τεχνολογίας στις ζώνες υψηλής συχνότητας μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στη μεγάλης έκτασης περιοχή του ορυχείου. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες εξόρυξης επωφελούνται από την καινοτόμο τεχνολογία η οποία εξασφαλίζει όχι μόνον υψηλή χωρητικότητα, αλλά και μεγάλη εμβέλεια κάλυψης συνδέοντας τα απομακρυσμένα σημεία με έναν κεντρικό κόμβο. Πλέον, η χρήση υψηλών συχνοτήτων δεν περιορίζεται στα όρια των αστικών περιοχών. Η Intracom Telecom πρωτοπορεί αξιοποιώντας την πολυσημειακή αρχιτεκτονική των συστημάτων της προς όφελος των ορυχείων ανοιχτής εξόρυξης στην Αφρική, έχοντας προβλέψει την ανάγκη μιας τεχνολογίας μετάδοσης που μεταφέρει αμφίδρομη ψηφιακή κίνηση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες.

Σε ένα περιβάλλον με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως αυτό των ορυχείων, η λύση αιχμής WiBAS™ παρέχει υψηλής ποιότητας ευρυζωνικές υπηρεσίες χωρίς το κόστος και τα προβλήματα της ενσύρματης καλωδίωσης. Τα ραδιοσυστήματα WiBAS™ μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα σε οποιαδήποτε υποδομή και να καλύψουν ακόμα μεγαλύτερες περιοχές, χρησιμοποιώντας περισσότερες μονάδες και μεγαλύτερη χωρητικότητα, όπου απαιτείται.

Επίσης, μέσω της IoT πλατφόρμας ελέγχου και διαχείρισης, uni|MS™, τα ορυχεία αξιοποιούν αποτελεσματικά την υπάρχουσα υποδομή επικοινωνίας τους. Η αναφορά βλαβών με εξελιγμένο έλεγχο ροής συναγερμών καθώς και η απεικόνιση βασικών δεικτών μέτρησης απόδοσης σε πίνακες και γραφήματα, βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη και διασφαλίζουν έγκαιρες βελτιστοποιήσεις.

Ο κ. Ιωάννης Τενίδης, επικεφαλής Marketing του επιχειρησιακού τομέα ασύρματων λύσεων της Intracom Telecom, δήλωσε: «Από το 2011 ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη των πελατών μας στην Αφρική για τη σύνδεση απομακρυσμένων ορυχείων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία της ηπείρου, παρέχοντας σύγχρονες επικοινωνίες στο προσωπικό εδάφους και χειρισμού μηχανών, ενώ παράλληλα προστατεύεται και παρακολουθείται η περίμετρος του ορυχείου».

close menu