Τηλεπικοινωνίες

Η Intracom Telecom αναλαμβάνει έργο επιτήρησης και παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Βόρειο Αιγαίο στην Ελλάδα

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανέλαβε την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για την επιτήρηση και παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας του Βορείου Αιγαίου.

Το έργο ανατέθηκε από το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ) στην Intracom Telecom μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και αφορά την προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης το οποίο αποτελείται από τρεις επίγειους σταθμούς επιτήρησης μακράς εμβέλειας, οι οποίοι εξοπλίζονται με συγχρονισμένα ηλεκτροπτικά συστήματα με υποστήριξη θερμικού αισθητήρα, Radar επιφανείας, ραδιογωνιόμετρο, AIS, μετεωρολογικό σταθμό, αεροναυτικές επικοινωνίες ξηράς – θαλάσσης – αέρος και ευρυζωνικές επίγειες ασύρματες ασφαλείς επικοινωνίες δικτύου κορμού.

Το ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης θα επιτηρεί την θαλάσσια κυκλοφορία και μέσω του κεντρικού λογισμικού παρακολούθησης και διαχείρισης Command & Control SISC2, το οποίο θα παραμετροποιηθεί ειδικά στις απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος, θα επιτυγχάνεται η καταγραφή, η συλλογή και η ανάλυση των πληροφοριών οι οποίες θα προβάλλονται στα κέντρα επιχειρήσεων του Λ.Σ. Μέσω του κεντρικού λογισμικού Common & Control SISC2 θα πραγματοποιείται η αποδοχή και η διαβίβαση δεδομένων από και προς τρίτα συστήματα – εφαρμογές – βάσεις δεδομένων – αισθητήρες εντοπισμού στόχων με το οποίο θα παρέχει στο Λ.Σ τη δυνατότητα αξιοποίησης και διάχυσης δεδομένων σε ένα κοινό περιβάλλον διαχείρισης πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι το ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και παράγεται στην Ελλάδα και αποτελείται από τεχνολογικές λύσεις και προϊόντα των κατασκευαστικών οίκων Intracom Telecom, LEONARDO S.p.A. και GEM elettronica S.r.l.

Ο κ. Κώστας Καρδαράς, Δ/ντης της Διεύθυνσης Security & Integrated Systems της Intracom Telecom, δήλωσε: «Το έργο κατακυρώθηκε στην Intracom Telecom μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια εντατικών προσπαθειών, για αυτό το λόγο θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, τόσο προς όλα τα μέλη των ομάδων της εταιρείας μας που συνεργάστηκαν για τον κοινό στόχο, όσο και προς το Λιμενικό Σώμα που εμπιστεύτηκε τις τεχνολογίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας και των συνεργατών της.”

close menu