Τεχνολογίες

Η Huawei αρωγός του Ομίλου Three Gorges για τη δημιουργία του μεγαλύτερου πράσινου Data center Cluster στην Κεντρική Κίνα

Ο Όμιλος Three Gorges ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του project της δημιουργίας του Dongyuemiao Data Center στο Yichang της Hubei. Η Huawei Digital Power παρέχει μια συνολική λύση υποδομής για αυτό το έργο. Το data center βρίσκεται στη δεξιά όχθη του φράγματος Three Gorges, ενός από τους μεγαλύτερους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στον κόσμο. Μόλις ολοκληρωθούν και οι τρεις φάσεις του έργου, το data center θα στεγάσει 26.400 racks, τα οποία θα εκτείνονται σε περισσότερα από 100.000 τετραγωνικά μέτρα. Το έργο αυτό θα αποτελέσει το μεγαλύτερο σύμπλεγμα πράσινων data centers στην κεντρική Κίνα.

Κατά την πρώτη φάση του έργου, κόστους 122 εκατομμυρίων Ευρώ, εγκαταστάθηκαν 4.400 racks με αποτύπωμα 40.000 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου της κτιριακής

υποδομής του data center, ενός κτιρίου κεντρικής διαχείρισης επικοινωνίας και ενός υποσταθμού 35 kV. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης  που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, θα παρέχεται με καθαρή υδροηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φράγμα Three Gorges. Το έργο ψύχεται φυσικά από το νερό του ποταμού, μειώνοντας έτσι σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση.

Το Dongyuemiao data center είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα χώρων εξοπλισμού κατηγορίας Α. Χρησιμοποιεί κορυφαίες τεχνολογίες του κλάδου, σε συνδυασμό με ιδιόκτητα, ασφαλή και ελεγχόμενα προϊόντα, ώστε να αποτελέσει το πρώτο μεγάλης κλίμακας, πράσινο data center μηδενικού άνθρακα στην Κίνα. Η Huawei παρέχει την ολοκληρωμένη λύση L0+L1, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του συστήματος data center, της προμήθειας βασικού εξοπλισμού και της ολοκληρωμένης παράδοσης και διαχείρισης έργων.

Ο κύριος εξοπλισμός στη λύση full-stack που παρέχει η Huawei Digital Power περιλαμβάνει 160 χώρους εξοπλισμού με αρθρωτή διάταξη, 38 PowerPOD, 320 συσκευές SmartLi, 160 fan walls υψηλής θερμοκρασίας, 1 iCooling@AI (έξυπνο σύστημα ψύξης) και 1 AI-Robot (για έξυπνη επιθεώρηση). Ο εξοπλισμός βοηθά το Three Gorges Group να δημιουργήσει ένα απλοποιημένο, έξυπνο, ασφαλές και πράσινο data center.

Η Κίνα εργάζεται ενεργά για την επίτευξη του carbon peak και των στόχων που έχει θεσπίσει για ουδετερότητα του άνθρακα και οι οποίοι ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα στα data centers. Η Huawei Digital Power έχει βοηθήσει σημαντικά τον Όμιλο Three Gorges στο να δημιουργήσει το Dongyuemiao Data center, ένα πράσινο data center μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, η Huawei εφαρμόζει την προηγμένη λύση iCooling@AI με σκοπό να ελέγξει και να κρατήσει την ετήσια ενεργειακή απόδοση PUE χαμηλότερη από το 1,25. Ταυτόχρονα, η λύση τροφοδοσίας PowerPOD+SmartLi εξασφαλίζει μακροχρόνια αξιόπιστη λειτουργία του data center και μειώνει το αποτύπωμα τροφοδοσίας και διανομής κατά 40%, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει 500 επιπλέον racks. Η λύση είναι προκατασκευασμένη, ώστε ο πελάτης να μπορεί να αναπτύξει γρήγορα τις διάφορες φάσεις της. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος κατασκευής είναι 50% μικρότερος σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πρακτικές κατασκευής data centers.

Το Dongyuemiao Data center είναι ένα σημαντικό έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Όμιλο Three Gorges και αποτελεί μέρος του 14ου Πενταετούς Σχεδίου του, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην πράσινη, ψηφιακή ανάπτυξη. Το έργο του Data center θα βοηθήσει τη χώρα να μεταφέρει απρόσκοπτα την υπολογιστική ισχύ από την Ανατολική Κίνα στη Δυτική Κίνα. Χάρη στην κεντρική του τοποθεσία στην επαρχία Hubei το έργο διαθέτει αξιόπιστη παροχή καθαρής ενέργειας σε συνδυασμό με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Είναι ένα ακόμη βήμα προς την εθνική ψηφιοποίηση ολόκληρης της χώρας.

close menu