Τεχνολογίες

Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G

Η Hewlett Packard Enterprise παρουσίασε μια νέα λύση λογισμικού 5G που προσφέρει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης και αυτοματοποιημένης διαχείρισης στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων της HPE. Η νέα αυτή λύση περιλαμβάνει το HPE 5G Automated Assurance και μια νέα δυνατότητα 5G για το HPE Service Director, τα οποία από κοινού απλοποιούν τη διαχείριση των δικτύων 5G και μειώνουν τους κινδύνους κατά την εγκατάσταση μέσω ενός zero-touch, closed-loop συστήματος. Το νέο λογισμικό αυτοματισμού παρακολουθεί και διευθύνει τις λειτουργίες του δικτύου, την υποδομή, τα slices και τις υπηρεσίες, αντιδρώντας αυτόματα σε όποια ζητήματα εμφανιστούν ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία της υπηρεσίας. Το λογισμικό είναι προ-ενσωματωμένο στις ανοιχτές λύσεις 5G της HPE, συμπεριλαμβανομένου του HPE 5G Core Stack, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα και προσφέρονται ανοιχτά API για ενσωμάτωση με εφαρμογές πολλαπλών προμηθευτών.

Ενώ το 5G θα φέρει τεράστιες βελτιώσεις όσον αφορά το εύρος ζώνης, τον χρόνο καθυστέρησης και τον αριθμό των υποστηριζόμενων συσκευών και υπηρεσιών, αποτελεί την ίδια στιγμή πολύπλοκη δοκιμασία και εισάγει λειτουργικούς κινδύνους για τους φορείς του δικτύου. Τα πρότυπα 5G έχουν σχεδιαστεί για να συμπεριλαμβάνουν ανοιχτές, cloud-native πλατφόρμες που χρησιμοποιούν αναλυτικά στοιχεία λογισμικού και υλικού από μια ποικιλία προμηθευτών. Ως αποτέλεσμα, οι τηλεπικοινωνίες που αναπτύσσουν δίκτυα 5G θα πρέπει να διαχειρίζονται και να συντηρούν πολλά τμήματα δικτύου, χιλιάδες εικονικές μηχανές και εκατοντάδες λειτουργίες εικονικού /containerized (VNFs / CNF) δικτύου σε χιλιάδες ιστότοπους.

Το λογισμικό αυτοματοποίησης 5G της HPE μειώνει το ρίσκο που προκύπτει από τη διαχείριση ενός δικτύου 5G πολλαπλών προμηθευτών, παρέχοντας δυνατότητες αυτοματισμού που κυμαίνονται από τη διαχείριση υποδομής έως τον τμηματικό αυτοματισμό, χρησιμοποιώντας ανοιχτά και ασφαλή στοιχεία λογισμικού. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τη λύση αυτοματοποίησης 5G σύμφωνα με πρότυπα όπως τα ETSI και 3GPP, συνδυάζοντας την αυτοματοποιημένη διασφάλιση με την διαχείριση των λειτουργιών του δικτύου ούτως ώστε να καταστήσουν εφικτή μια zero-touch, closed loop διαδικασία. Κάθε φορά που αξιοποιούνται νέες λειτουργίες δικτύου, νέα τμήματα και καινούργιες υπηρεσίες, πραγματοποιείται αυτόματη παρακολούθηση, η οποία ανιχνεύει τυχόν υποβάθμιση της υπηρεσίας και ενεργοποιεί αυτόματα την επισκευή, κλιμάκωση ή βελτιστοποίηση της υποδομής και των υπηρεσιών.

Η ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης 5G της HPE έχει σχεδιαστεί για αμέτρητες περιστάσεις αξιοποίησης του 5G, παρουσιάζοντας βασικές καινοτομίες όπως η διαχείριση βάσει προθέσεων, η διασφάλιση βάσει AI / ML, CNF on boarding, αυτοματοποιημένη διαχείριση τμημάτων και ελαστικότητα υποδομής. Αυτή η νέα λύση λογισμικού 5G ενώνει το χαρτοφυλάκιο λογισμικού  5G της HPE παράλληλα με τις ήδη υπάρχουσες HPE 5G Core Stack, HPE Open RAN Solution Stack και edge λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του HPE Edge Orchestrator. Βασίζεται στην παρακαταθήκη της HPE ως κορυφαίου προμηθευτή λύσεων για τη διασφάλιση υπηρεσιών, τον συντονισμό και τη διαχείρισης υποδομών για σταθερά και κινητά δίκτυα, η οποία έχει επιταχύνει την ικανότητα των εταιρειών τηλεπικοινωνιών να αναπτύξουν το 5G.

Το λογισμικό είναι προ-ενσωματωμένο στο HPE 5G Core Stack και ενσωματώνεται επίσης στις λειτουργίες δικτύου πολλαπλών προμηθευτών (NFs) από την HPE και τους συνεργάτες της. Η ολοκλήρωση και ο έλεγχος από τα συστήματα αρχείων δικτύου τόσο της HPE όσο και συνεργατών της πραγματοποιούνται στο HPE 5G Lab στο Fort Collins του Κολοράντο.

Η νέα λύση αυτοματοποίησης 5G παρέχει στον intent-based συντονισμό μια νέα δυνατότητα 5G για το HPE Service Director και παρέχει διασφάλιση βάσει AI / ML με ένα νέο προϊόν, το HPE 5G Automated Assurance.

Νέα λύση 5G για το HPE Service Director
Το HPE Service Director συντονίζει πολύπλοκες υποδομές και υπηρεσίες 5G με έναν απλό τρόπο, χωρίς κωδικό, με στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών μέσω λειτουργιών σύνδεσης, υπολογισμού, εφαρμογών και δικτύου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τη μοντελοποίηση βάσει των προθέσεων του χρήστη για να σχεδιάσει μοντέλα υπηρεσιών και τις τεχνικές της για τη διεύθυνση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την επίτευξη πλήρους κύκλου ζωής σε hybrid περιβάλλοντα, επιτρέποντας στους χειριστές να επωφεληθούν από το DevOps. Η νέα δυνατότητα 5G του HPE Service Director παρέχει μια zero-touch,profile-driven τμηματοποίηση του 5G δικτύου και μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση του κύκλου ζωής των τμημάτων του δικτύου σε όλα τα domains. Συμπληρώνεται από το HPE NFV Director, μια αποδεδειγμένη, κλιμακούμενη, συμβατή με το ETSI προσφορά διεύθυνσης πόρων τόσο για VNF όσο και για CNF.

HPE 5G Automated Assurance
Το HPE 5G Automated Assurance επιτρέπει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να αυτοματοποιήσουν τον εντοπισμό, την πρόβλεψη και την αποκατάσταση τυχών ζητημάτων του δικτύου 5G ή υποβάθμιση της υπηρεσίας, χάρη στην ML-based data-driven 5G-ready ευφυία και τον ανοιχτό και ασφαλή σχεδιασμό. Συλλέγει και αναλύει, επίσης, μια τεράστια ποσότητα διαφορετικών πληροφοριών από το δίκτυο 5G σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό ανωμαλιών ή προβληματικών μοτίβων, προχωρώντας σε αποκατάσταση. Η λύση του HPE 5G Automated Assurance έχει σχεδιαστεί από την αρχή για να λειτουργεί σε ένα οικοσύστημα πολλαπλών προμηθευτών, που συνεργάζεται εύκολα με διαφορετικές τεχνολογίες από διαφορετικούς προμηθευτές.

Αυτές οι δύο νέες λύσεις αυτοματισμού συμπληρώνονται από το HPE Resource Aggregator for Open Distributed Infrastructure Management που απλοποιεί τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών υπολογιστικής ποιότητας σε χιλιάδες σημεία.

Διαθεσιμότητα
Η λύση 5G για το HPE Service Director και το HPE 5G Automated Assurance θα είναι διαθέσιμα παγκοσμίως τον Οκτώβριο του 2021. Περισσότερες πληροφορίες στο: hpe.com/telco/automate

close menu