Προϊόντα-Υπηρεσίες

Η Groupama Ασφαλιστική καλύπτει πλήρως τις λειτουργίες του back office με την πλατφόρμα PCS Pension Platform

Η PCS ΑΕ, μέλος του ομίλου SingularLogic και κορυφαία εταιρεία παροχής λογισμικού για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μηχανογραφικού έργου της Διαχείρισης Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων για λογαριασμό της Groupama Ασφαλιστικής, μιας από τις πιο σημαντικές εταιρείες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Το έργο περιλάμβανε την προμήθεια του μηχανογραφικού συστήματος Διαχείριση Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων της PCS, τη μεταφορά ιστορικών δεδομένων και την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων διεπαφών με την διαδικτυακή πύλη της Groupama, παρέχοντας στην Groupama υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα και επεκτασιμότητα. Με τη λύση αυτή της PCS η Groupama, ένας από τους βασικούς παίκτες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αυτοματοποίησε πλήρως τις back-office λειτουργίες της και ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στον τομέα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Η νέα πλατφόρμα παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για την άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές της αγοράς και στις νέες επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Η λύση PCS Pension Platform είναι μια σύγχρονη λύση λογισμικού, η οποία καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες των παρόχων ατομικών και ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Η πλατφόρμα διαθέτει πλούσια λειτουργικότητα που απλοποιεί τις πολύπλοκες διαδικασίες της διαχείρισης των Ατομικών Λογαριασμών Συνταξιοδότησης (IRAs), την τήρηση των κανονισμών που τους διέπουν, το παραμετρικό ορισμό των επενδυτικών επιλογών του κάθε εργαζόμενου, την παρακολούθηση του συνόλου των συναλλαγών και τη δημιουργία όλων των απαραίτητων αναφορών.

Η λύση βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, ενσωματώνει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, καλύπτει πλήρως όλες τις λειτουργικές προσδοκίες ικανοποιώντας κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το λειτουργικό κίνδυνο και κόστος, αυτοματοποιώντας χρονοβόρες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.

Ο Κώστας Πάντος, Διευθυντής Ασφάλισης Ζωής της Groupama, σχολίασε: «Μετά από διεθνή διαγωνισμό, επιλέξαμε την PCS λόγω της φήμης και της αποδεδειγμένης εμπειρίας της σε λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου μας επέτρεψε να ενοποιήσουμε όλες τις back office λειτουργίες μας αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα σε μια ενιαία, σύγχρονη τεχνολογική πλατφόρμα. Με μία φράση, με αυτήν την πλατφόρμα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 26 αμοιβαίων κεφαλαίων, και όλα αυτά μέσω ενός πραγματικά διαδραστικού οικοσυστήματος εμπειρίας χρήστη. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου εντός χρόνου και προϋπολογισμού, επιβεβαιώνει την απόφασή μας να επιλέξουμε την PCS ως συνεργάτη μας.»

Ο Γιώργος Ξενόφος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, PCS SA, δήλωσε: «Η PCS είναι περήφανη για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του κρίσιμου έργου για την Groupama Ασφαλιστική. Η τεχνολογική υπεροχή της PCS επιτρέπει στην Groupama να επιτύχει την αυτοματοποίηση των back-office λειτουργιών της και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τους. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των υπηρεσιών που αναμένουν οι πελάτες, βοηθώντας την Groupama να εκσυγχρονίσει μηχανογραφικά τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα και να προετοιμαστεί για το μέλλον.»

close menu