Τεχνολογίες

Η GE Healthcare προάγει την καρδιαγγειακή υγεία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης

 Η GE Healthcare συμμετείχε στο 42ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά συνέδρια στην Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση έλαβε χώρα στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2021 και είχε υβριδική μορφή, με διαδικτυακή και φυσική συμμετοχή 2.294 επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου. Η GE Healthcare έχει δεσμευτεί για τη συνεχή βελτίωση της διαγνωστικής καρδιολογίας, έχοντας να επιδείξει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο και ψηφιακές λύσεις, που παρέχουν ακριβή διάγνωση και αποτελεσματική διαχείριση των καρδιολογικών δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στο βήμα ανέβηκαν σημαντικοί εκπρόσωποι της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Μεταξύ των ομιλητών βρέθηκαν τέσσερις διακεκριμένοι επιστήμονες, ήτοι Θεοδόσιος Μπίσδας, Στέφανος Καραγιάννης, Νίκος Λιάσης και Γρηγόριος Χατζαντώνης, οι οποίοι αξιοποιούν τον υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό της GE Healthcare για τη διενέργεια καρδιολογικών εξετάσεων και μετρήσεων.

«Η εμπειρία μου με την τεχνολογία της GE Healthcare είναι στα πλαίσια της αντιμετώπισης καρδιαγγειακών παθήσεων στο υπερσύγχρονο υβριδικό χειρουργείο Discovery IGS 7 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό περιβάλλον χειρουργικής ασηψίας και ασφάλειας. Η δυνατότητα μίξης της αξονικής αγγειογραφίας με τη διεγχειρητική αγγειογραφία (fusion) μειώνει δραματικά την έκθεση στην ακτινοβολία και το σκιαγραφικό, ενώ η διενέργεια αξονικής αγγειογραφίας μέσα στο υβριδικό χειρουργείο αμέσως μετά το πέρας της επέμβασης εγγυάται την επιτυχία και την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος,» δήλωσε ο Δρ Θεοδόσιος Μπίσδας, Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Γ’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Ο Δρ Στέφανος Καραγιάννης, Διευθυντής Τμήματος Ηχοκαρδιολογίας, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, δήλωσε: «Αυτό που κάνει την GE Healthcare να ξεχωρίζει είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινή πράξη προς όφελος του ασθενούς και η φιλικότητα προς το χρήστη – καρδιολόγο. Το 4D σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνει την αξιοπιστία και διευκολύνει τόσο τη διαγνωστική προσέγγιση όσο και τις θεραπευτικές πράξεις.»

«Η αλματώδης ανάπτυξη και η εξέλιξη της τεχνολογίας των σύγχρονων μηχανημάτων υπερηχοτομογραφίας της GE Healthcare, προσφέρει ακριβέστερη και πληρέστερη διάγνωση των περιφερικών αγγειακών παθήσεων. Τα μηχανήματα νέας γενιάς με την χρήση της ελαστογραφίας, την B-Flow τεχνική, το Radiant flow, καθώς και τη χρήση των μέσων σκιαγραφικής αντίθεσης (μικροφυσαλίδες) προσφέρουν νέες διαγνωστικές παραμέτρους και δυνατότητες στην αξιόπιστη προσέγγιση και διάγνωση,» ανέφερε ο Δρ Νικόλαος Λιάσης, Αντιπρόεδρος – Επιστημονικός Διευθυντής της Affidea Psychiko, Μέλος του Γνωμοδοτικού Επιστημονικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας.

Ο Δρ Γρηγόριος Χατζαντώνης, ειδικός καρδιολόγος, δήλωσε: «Με τη βοήθεια του υπερσύγχρονου μαγνητικού τομογράφου GE SIGNA Architect 3.0T, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο άνοιγμα και το ελαφρύτερο πηνίο θώρακα, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς μπορεί να πραγματοποιηθεί με άνεση ακόμη και στους κλειστοφοβικούς μου ασθενείς.»

Το χαρτοφυλάκιο της GE Healthcare εκτείνεται σε μία ευρεία γκάμα λύσεων, που αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή της για την αποτελεσματική καταπολέμηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για αυξημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας βέλτιστης ποιότητας, με γνώμονα τον ιατρό και τον ασθενή. Οι λύσεις της ενσωματώνουν ιατρικές τεχνολογίες, που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), διευκολύνοντας έτσι το ιατρικό προσωπικό στη λήψη ορθών διαγνωστικών αποφάσεων. Η αυξανόμενη υιοθέτηση και ενσωμάτωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) συνεισφέρει σημαντικά την αντιμετώπιση  καρδιαγγειακών νοσημάτων, ξεκινώντας από την έγκαιρη ανίχνευση έως τη θεραπεία και την παρακολούθηση στο σπίτι, καθώς και στην βελτίωση της πρόβλεψης κινδύνου και της υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

«Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η GE Healthcare προσπαθεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή παροχή καρδιολογικής περίθαλψης, παρέχοντας καινοτόμες καρδιολογικές λύσεις σε κάθε στάδιό της. Οι λύσεις που προσφέρει η GE Healthcare αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ βελτιώνουν τα κλινικά και λειτουργικά αποτελέσματα για τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό,» ανέφερε ο Σπυρίδων Γκίκας, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της GE Healthcare.

Το όραμα της GE Healthcare για παροχή υγείας ακριβείας στην καρδιολογική περίθαλψη περιλαμβάνει τη χρήση διαγνωστικών, θεραπευτικών και προϊόντων παρακολούθησης για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων σε κάθε ασθενή και για κάθε πάθηση. Οι λύσεις της GE Healthcare λειτουργούν συντονισμένα και εξυπηρετούν τη φροντίδα πολλαπλών καρδιολογικών παθήσεων. Η εταιρεία πρωτοπορεί με καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές στον τομέα των καρδιαγγειακών υπερήχων (Vivid™ Portfolio, Vscan™, EchoPAC™) και των καρδιολογικών διαγνωστικών της λύσεων (CardioSoft™ PC based ECG & Stress testing, MUSE NX™ ECG Management, MAC™ ECG carts, CASE™ Stress testing), συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της καρδιολογικής περίθαλψης. Η εταιρεία διαθέτει, επίσης, καινοτόμο και υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στον τομέα της μαγνητικής (SIGNA™ MR) και της αξονικής τομογραφίας (Revolution™ Apex, CardioGraphe), στην επεμβατική καρδιολογία (Innova™ IGS 5, Discovery IGS7, CardioLab), στην επεμβατική αρρυθμολογία και ηλεκτροφυσιολογία (OEC Elite CFD Cardiac), στη μοριακή απεικόνιση (Discovery™ MI, MyoSPECTTM) και στην καρδιακή παρακολούθηση (CARESCAPE™ Monitor), που διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο σε κάθε στάδιο της φροντίδας των ασθενών, από την πρόληψη έως τη διάγνωση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση.

close menu