Τεχνολογίες

Η ΕΕ κερδίζει την υπόθεση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τους δασμούς της Ινδίας στα προϊόντα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) τάχθηκε υπέρ της ΕΕ σε μια σημαντική υπόθεση σχετικά με τους δασμούς που επέβαλε η Ινδία σε βασικά προϊόντα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στην απόφασή του, ο ΠΟΕ έκανε δεκτές όλες τις αξιώσεις της ΕΕ κατά της Ινδίας και αποφάνθηκε ότι οι δασμοί της Ινδίας έως 20 % σε ορισμένα προϊόντα ΤΠΕ, όπως τα κινητά τηλέφωνα, δεν ήταν σύμφωνοι με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ και, ως εκ τούτου, ήταν παράνομοι. Το ποσό των σχετικών εξαγωγών ΤΠΕ της ΕΕ που επηρεάζεται από παραβιάσεις της Ινδίας ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ ετησίως. Παρόλο που το ποσό είναι ήδη υψηλό, ο πραγματικός αντίκτυπος στις ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες εξάγουν επίσης από άλλες χώρες στην Ινδία, είναι σημαντικά υψηλότερος.

Η ειδική ομάδα επιβεβαίωσε ότι οι δασμοί της Ινδίας δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν με βάση τους λόγους που προέβαλε η εν λόγω χώρα στην παρούσα υπόθεση. Η Ινδία δεν μπόρεσε να επικαλεστεί τη συμφωνία για το εμπόριο προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογιών (ITA) για να αποφύγει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στον πίνακα του ΠΟΕ, ούτε να περιορίσει τη δέσμευσή της για μηδενικό δασμό στα προϊόντα που υφίσταντο κατά τον χρόνο της εν λόγω δέσμευσης ή να αποκλείσει πιο πρόσφατα τεχνολογικά προϊόντα που εμπίπτουν στην ίδια δασμολογική κλάση. Η ειδική ομάδα επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν διαπράχθηκε σφάλμα κατά τον καθορισμό των δασμολογικών δεσμεύσεων της Ινδίας, ακόμη και όταν επικαιροποιήθηκαν οι ονοματολογίες των δασμολογικών κλάσεων, και αρνήθηκε να εξετάσει το αίτημα της Ινδίας για διόρθωση των δασμολογικών δεσμεύσεών της. Τέτοιου είδους αλλαγές θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των μελών του ΠΟΕ.

Ιστορικό

Από το 2014 η Ινδία εισάγει σταδιακά τελωνειακούς δασμούς ύψους έως 20 % σε προϊόντα όπως κινητά τηλέφωνα, εξαρτήματα και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας, σταθμοί βάσης, στατικοί μετατροπείς ρεύματος ή ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια. Η ΕΕ έκρινε ότι οι δασμοί αυτοί παραβιάζουν άμεσα τους κανόνες του ΠΟΕ, δεδομένου ότι η Ινδία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ, να εφαρμόζει μηδενικό δασμολογικό συντελεστή στα εν λόγω προϊόντα.

Η ΕΕ κίνησε τη σχετική διαδικασία επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ το 2019. Η ειδική ομάδα διαβίβασε την τελική της έκθεση σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ στις 17 Απριλίου 2023.

Η Ιαπωνία και η Ταϊβάν κατέθεσαν παράλληλες υποθέσεις (DS584/DS588) το 2019 μετά την πρωτοβουλία της ΕΕ. Οι δύο αυτές υποθέσεις αφορούν το ίδιο ζήτημα (τους δασμούς για τα προϊόντα ΤΠΕ) και σχεδόν τα ίδια προϊόντα. Ο ΠΟΕ αναμένεται να αποφανθεί και για τις υποθέσεις αυτές σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ

Πλήρη στοιχεία της υπόθεσης και έγγραφα του ΠΟΕ

Η επίλυση διαφορών με λίγα λόγια

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ‒Ινδίας

Δηλώσεις

Χαιρετίζω την ετυμηγορία της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ και ελπίζω ότι η Ινδία θα άρει άμεσα όλους τους παράνομους δασμούς. Η Ινδία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ, αν και οι εμπορικές και επενδυτικές ροές μας εξακολουθούν να υπολείπονται των δυνατοτήτων τους. Η αυστηρή τήρηση από την Ινδία των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα στείλει ένα σαφές και θετικό μήνυμα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ότι η Ινδία παρέχει ένα ανοικτό, προβλέψιμο και ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε μια φιλόδοξη εμπορική συμφωνία με την Ινδία.
κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για το εμπόριο – 17/04/2023

close menu