Πληροφορική

Η Dell μείωσε κατά 6.000 τον αριθμό των εργαζομένων   

Οι περικοπές προκύπτουν μετά από παρατεταμένη μειωμένη ζήτηση για τους υπολογιστές της εταιρείας για σχεδόν δύο χρόνια

Η Dell Technologies προχώρησε σε σημαντική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της, περίπου κατά 6.000 εργαζομένους, ως μέρος της στρατηγικής της για εξυγίανση της εταιρείας. Η ευρύτερη πρωτοβουλία περιλαμβάνει μείωση του κόστους, περιορισμό των εξωτερικών προσλήψεων και αναδιοργάνωση του υπάρχοντος προσωπικού.

Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, στις 2 Φεβρουαρίου του 2024 η Dell αριθμούσε περίπου 120.000 εργαζόμενους, ενώ ένα χρόνο πριν 126.000. Υπενθυμίζεται ότι εταιρεία ένα χρόνο πριν είχε ανακοινώσει ότι πρόκειται να απολύσει 6.650 εργαζομένους ως μέρος των περικοπών.

Οι περικοπές προκύπτουν μετά από παρατεταμένη μειωμένη ζήτηση για τους υπολογιστές της εταιρείας για σχεδόν δύο χρόνια που συνέβαλε εν μέρει σε πτώση 11% στα έσοδα της για το τέταρτο τρίμηνο που δημοσιεύτηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Παρόλο που η Dell προειδοποιεί για βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, αναμένει βελτίωση της ζήτησης και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον τιμολόγησης το οικονομικό έτος 2025. Η εταιρεία αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα του τμήματος CSG (Customer Experience, Billing and Payments Solutions) -το σπίτι των προσωπικών υπολογιστών- θα αυξηθούν στο σύνολο του φετινού έτους. Σημειώνεται ότι είχαν συρρικνωθεί 12% στο τέταρτο τρίμηνο.

Η Dell αναμένει, ωστόσο, ότι τα κόστη εισροών θα αυξηθούν, ενώ τονίζει ότι ενδέχεται να συνεχιστεί η «μείωση των καθαρών εσόδων των άλλων μονάδων της ως αποτέλεσμα της αλλαγής στην εμπορική μας σχέση με τη VMware». Η Dell πρόσφατα επαναγόρασε μετοχές που συνδέονται με τα συμφέροντα της στην εταιρεία παραγωγής λογισμικού VMware ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή της στο Χρηματιστήριο.

close menu