Πληροφορική

Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε το HELP, το Κέντρο Επιχειρήσεων Εκτάκτου Ανάγκης στην Βόρεια Ελλάδα

H Cosmos Business Systems ανέλαβε και ολοκλήρωσε το έργο HELP, ένα πλήρες εξοπλισμένο επιχειρησιακό κέντρο εκτάκτου ανάγκης. Το έργο ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό απότο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και εκτελέστηκε υπό την χορηγία του Ευρωπαϊκού προγράμματος, με το συνολικό κόστος να αγγίζει τις 277.000€.

Το επιχειρησιακό κέντρο αποτελείται από μία μονάδα για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Command Center Container) και μία μονάδα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (Medical Treatment Container). Και οι δύο μονάδες είναι εξοπλισμένες με τα απαραίτητα μέσα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την αντιμετώπιση αλλά και διαχείριση κρίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνδυάστηκαν πολλές και διάφορες τεχνολογίες, κάποιες από αυτές ήταν η τεχνολογία Bonding για την διασύνδεση των συστημάτων, καθώς και η τεχνολογία δορυφορικών επικοινωνιών, και οι τεχνολογίες επίγειων και βραχέων σημάτων.

Η μεταφερόμενη μονάδα ελέγχου και διαχείρισης κρίσεων λειτουργεί ως κέντρο επικοινωνίας και διοίκησης των επιχειρησιακών μονάδων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, έχοντας την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και για τη διεξαγωγή συναντήσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις. Ενώ, η μονάδα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών είναι μια κινητή μονάδα, η οποία είναι έτοιμη να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε περιοχή για την διεξαγωγή μικροεπεμβάσεων με πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο και την περίθαλψή τραυματισμένων ατόμων σε φουσκωτό αναρρωτήριο, με πτυσσόμενα κρεβάτια που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως βραχείας νοσηλείας κλίνες.

Η Cosmos Business Systems είναι ιδιαίτερα περιφανή για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, καθώς  η σημαντικότητά του, τόσο για την εταιρεία όσο και για το κοινωνικό σύνολο, είναι μεγάλη. Στην άρτια ολοκλήρωση του έργου καθοριστικό ρόλο είχε η ομάδα τεχνικών της Cosmos, που συνεχώς εκπαιδεύεται πάνω σε νέες τεχνολογίες ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

close menu