Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η Cosmos Business Systems επιτυχών ανάδοχος σε τρία έργα των Κυπριακών Ταχυδρομείων

Η Cosmos Business Systems επιτυχών ανάδοχος σε τρία έργα των Κυπριακών Ταχυδρομείων, ολοκλήρωσε και παρέδωσε το δεύτερο στη σειρά. Τα έργα αυτά σηματοδοτούν την ψηφιακή μεταρρύθμιση των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Πιο συγκεκριμένα, η Cosmos Business Systems, σε συνεργασία με την θυγατρική της CBS IT Systems Cyprus LTD, ολοκλήρωσε και παρέδωσε το έργο της αυτόματης διαχείρισης ταχυδρομικών αντικειμένων (δεμάτων) με την συμβατική αξία να ανέρχεται στα 1,2 εκ €. Παράλληλα, υπέγραψε την σχετική σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης για 7 έτη.

Ο εξοπλισμός αξιοποιεί την τεχνολογία για την αυτόματη καταγραφή των στοιχείων του παραλήπτη και έκδοση ειδοποιητηρίου με τεχνολογία AI και OCR. Στη συνέχεια, αυτοματοποιεί τη διαλογή αντικειμένων χωρίς να υπάρχει ανάγκη για διαδικασία επαναδιαλογής στα Επαρχιακά Γραφεία, και επιταχύνει την παραλαβή τους. Το σύστημα αποτελείται από μονάδες AI OCR και PLC με ταινιόδρομους διαλογής, μηχανισμούς δημιουργίας και έκδοσης ειδοποιητηρίων καθώς και μηχανογραφικό εξοπλισμό υποδομών σε failover cluster. Το σύστημα διαθέτει και 2 κινητές μονάδες AI OCR που εγκαταστάθηκαν στον αερολιμένα Λάρνακας για διαχείριση μεγάλων αντικειμένων. Ακολούθησε ειδική εκπαίδευση των στελεχών και των χρηστών του συστήματος.

Η Cosmos Business Systems, έχοντας σταθερές και ακλόνητες συνεργασίες με υψηλού επιπέδου partners, ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες που σφραγίζουν κάθε ανάγκη που προκύπτει για λειτουργικότερη εργασία.

close menu