Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την προμήθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης

H Cosmos Business Systems, ανέλαβε την προμήθεια 555 Κεντρικών Μονάδων Η/Υ του Δήμου Θεσσαλονίκης, HP PRODESK 600 G5 BUSINESS DESKTOPS PC, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 283.194€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ζητούμενο της σύμβασης είναι η ενίσχυση, ανανέωση και επέκταση της υπάρχουσας αντίστοιχης υποδομής των υπηρεσιών του Δήμου. Ο οργανισμός έχει ήδη ένα εκτεταμένο δίκτυο εξοπλισμού πληροφορικής και αρκετά μεγάλο κομμάτι των λειτουργιών του εκτελείται με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων. Ο εξοπλισμός θα καλύψει ανάγκες που σχετίζονται απευθείας με τους τελικούς χρήστες και μέρος των τρεχουσών ελλείψεων για το μηχανογραφικό εξοπλισμό.

Η Cosmos Business Systems, έχοντας σταθερή συνεργασία με υψηλού επιπέδου partners, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες ώστε να καλύπτει πάντα κάθε ανάγκη για λειτουργικότερη εργασία.

close menu