Πληροφορική

Η BEWISE αναβαθμίζει τη συνολική ΙΤ υποδομή της Media Strom

Πρόσφατα η ομάδα της BEWISE ολοκλήρωσε ένα πολύπλευρο έργο πληροφορικής για την εταιρεία Media Strom, το οποίο κάλυψε από τις ανάγκες ασφάλειας ΙΤ του Οργανισμού έως την Wi-Fi κάλυψη σε βιομηχανικούς χώρους. Το έργο αφορούσε τις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως και τα 57 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα για την ασφάλεια ΙΤ του δικτύου, ενοποιήθηκαν οι υπηρεσίες ασφάλειας με την εγκατάσταση Unified Threat Management της Fortinet στο κεντρικό Datacenter και σε όλα τα υποκαταστήματα, απλοποιώντας τη διαχείριση και προστασία του δικτύου. Παράλληλα, με την εγκατάσταση FortiAnalyzer & Bewise Monitoring Tool, απλοποιήθηκε ο έλεγχος και η επιτήρηση του δικτύου όπως και ο προληπτικός προσδιορισμός και αποκατάσταση από διαδικτυακές επιθέσεις. Επιπρόσθετα, η παραμετροποίηση που σχεδιάστηκε προσφέρει απρόσκοπτη επικοινωνία των 57 υποκαταστημάτων με τα κεντρικά γραφεία με ταχύτητες 100Gbps & 10 Gbps, διασύνδεση με το κεντρικό πρόγραμμα μηχανοργάνωσης και τιμολόγησης, καθώς και ασφαλή πρόσβαση των καταστημάτων στο Internet.

Στις απαιτητικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από απομακρυσμένα και «κρυφά» σημεία, με δυσκολίες ειδικά στη διαδικασία συλλογής προϊόντων προς παράδοση, δόθηκε λύση Wi-Fi η οποία καλύπτει πλέον το 100% των χώρων.

Στον προγραμματισμό της BEWISE και της Media Strom, είναι και πρόσθετες υπηρεσίες που θα εξασφαλίσουν τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού, όπως μεταφορά και διαχείριση των mobile συσκευών από την cloud based υπηρεσία του Microsoft Intune, όπως και επανασχεδιασμός του ID Management για την ασφαλή πρόσβαση των στελεχών σε εφαρμογές, συστήματα και δίκτυα.

close menu