Χρηματοδοτήσεις

Η Αλουμύλ ολοκλήρωσε τη σύσταση της Building Systems Innovation Centre Private Company

Tη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία “Building Systems Innovation Centre Private Company”, γνωστοποίησε η Αλουμύλ και στην οποία  συμμετέχει με ποσοστό 39,5%.

Η νέα εταιρεία εντάσσεται στη δράση “Κέντρα Ικανοτήτων”, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020), έχει δε ως σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής αριστείας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αρχιτεκτονικού αλουμίνιου.

Στη νέα εταιρεία συμμετέχουν, μαζί με την Αλουμύλ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, καθώς και εταιρείες με τεχνογνωσία που καλύπτει κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας του αρχιτεκτονικού αλουμινίου.

Όραμα της νεοσυσταθείσας εταιρείας είναι η δημιουργία ενός φορέα, ο οποίος θα αποτελεί σημείο αναφοράς στον κλάδο του αρχιτεκτονικού αλουμινίου.

close menu