Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

H Volton απορροφά την θυγατρική KEN

Σε απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της, ΚΕΝ Παραγωγή και Εμπορία Ενεργειακών Προϊόντων, προχωρά η Volton, επιδιώκοντας, αφενός την απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου, αφετέρου την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μείωσης του διαχειριστικού κόστους.

Η απόφαση συγχώνευσης ελήφθη από τα Δ.Σ των δύο εταιρειών κατά τις συνεδριάσεις τους την 21η Ιουνίου.

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης προβλέπει ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2022. Δεδομένης της κατοχής του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΝ από τη Volton δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές συνεπεία της απορρόφησης.

Η ΚΕΝ είχε στις 31/12/2022 αρνητική καθαρή θέση 4,3 εκατ. ευρώ καθώς έκλεισε την περσινή χρήση με ζημιές μετά από φόρους 6 εκατ. ευρώ (-5,88 εκατ. ευρώ το 2021), ως αποτέλεσμα της συμπίεσης του περιθωρίου κέρδους (μικτό περιθώριο μόλις 1,9%), μετά την εκτίναξη του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση της εισπραξιμότητας από πελάτες.

Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 191 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 54%, αλλά εμφάνισε ζημιές, σε επίπεδο EBITDA, 6,3 εκατ. ευρώ ( -5,7 εκατ. το 2021). Η εταιρεία σχημάτισε πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες, ύψους 5,4 εκατ. ευρώ. Λόγω των αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης από την άνοδο της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (37,3 εκατ. από 14,5 εκατ. ευρώ)

TAGS:

close menu