Έργα - Εγκαταστάσεις

H Uni Systems ανέλαβε την διαχείριση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η εταιρεία θα συμμετάσχει σε κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από τις CGI στο Λουξεμβούργο και Edda Luxembourg.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε να συνεργαστεί με την κοινοπραξία που αποτελείται από τις CGI στο Λουξεμβούργο (επικεφαλής), Uni Systems και Edda Luxembourg για τη διαχείριση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων του. Το συνολικό έργο θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μετασχηματίσει ψηφιακά τις λειτουργίες του, να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους και να εξοικονομήσει κόστος, βελτιώνοντας παράλληλα τις νομοθετικές υπηρεσίες του προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης.

Η κοινοπραξία θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων που περιλαμβάνουν την ανάλυση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ενοποίηση, τη συντήρηση και την επιχειρησιακή διαχείριση των πολυάριθμων συστημάτων πληροφορικής, τόσο υφιστάμενων όσο και νέων.

Τα εν λόγω συστήματα καλύπτουν βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες του Οργανισμού που σχετίζονται με:

  • τη νομοθεσία και τον προϋπολογισμό,
  • το κοινοβουλευτικό έργο,
  • τις πολιτικές υποχρεώσεις και τη διαχείριση σχέσεων.

Η διετής σύμβαση-πλαίσιο έχει τη δυνατότητα έως δύο ετησίων ανανεώσεων και συνολική μέγιστη αξία 89 εκατ. ευρώ.

Ο Αντιπρόεδρος της CGI JeanLouis Basso, στην ευθύνη του οποίου εμπίπτει η συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που η εταιρεία μας επελέγη να υλοποιήσει αυτή τη σύμβαση. Αποδεικνύει τη δέσμευσή μας και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τα ευρωπαϊκά κυβερνητικά όργανα την τελευταία δεκαετία. Αποτελεί μεγάλη ανταμοιβή για όλες τις ομάδες της CGI που συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων του Κοινοβουλίου για πολλά ακόμη χρόνια.»

Εκ μέρους της Uni Systems, ο Νίκος Ψιμόγιαννος, Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας Εξωτερικού και μέλος του ΔΣ της Uni Systems Λουξεμβούργου, δήλωσε: «Είναι τιμή μας που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπιστεύθηκε τη Uni Systems να συμμετάσχει σε αυτή την καίριας σημασίας σύμβαση για την υλοποίηση και συντήρηση των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων πληροφορικής του και για την παροχή συμβουλευτικών  υπηρεσιών. Τα στελέχη μας για περισσότερα από 8 έτη προσφέρουν υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας και Υποδομών Πληροφορικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και υπό αυτό το πρίσμα, η Uni Systems υπογραμμίζει περαιτέρω τη δέσμευσή της για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των βασικών συστημάτων πληροφορικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διευκολύνουν την κρίσιμη αποστολή του.»

Ο Per Røsand, Partner της EDDA Luxembourg, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του σε ό,τι αφορά στην ανάθεση: «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Edda Luxembourg παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσω της ανάθεσης αυτής της σημαντικής σύμβασης-πλαισίου, θα συνεχίσουμε την άριστη συνεργασία μας για τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε, να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε την υποδομή εφαρμογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

Η ανάθεση της σύμβασης “PE/ITEC20 Lot 2 – Core business systems Luxembourg” εκδόθηκε επίσημα από τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

close menu