Έργα - Εγκαταστάσεις

H Uni Systems ανέλαβε την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων

Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατοχύρωσε στην Uni Systems το έργο για την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων. Το έργο αφορά στην:

  • αναβάθμιση των υποδομών που αφορούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
  • προσαρμογή στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας
  • αναβάθμιση των εφαρμογών και υλοποίηση νέων λειτουργιών
  • υποστήριξη διαλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστήματα

Μέχρι στιγμής έχουν συνδεθεί τα πληροφοριακά συστήματα της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν η κοινοποίηση εγγράφων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων από Δικηγόρους. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει ψηφιοποίηση και ανωνυμοποίηση δικαστικών αποφάσεων από το 1929 μέχρι και το 1990 (περίπου 190.000 αποφάσεις), καθώς και ανάπτυξη συστήματος για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί σύστημα για την εξαγωγή και επεξεργασία σύνθετων στατιστικών στοιχείων, καθώς και για τη στοχευμένη παρακολούθηση της λειτουργίας και απόδοσης των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Το έργο κατοχυρώθηκε έναντι 8,96 εκατ. ευρώ

close menu