Πληροφορική

H Space Hellas απέκτησε το 32,49% της Epsilon Singular Logic

Η Epsilon Net μεταβίβασε 3.247.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Epsilon Singular Logic στην Space Hellas, έναντι του ποσού των 3,247 εκατ. ευρώ. Η μεταβίβαση έγινε στα πλαίσια της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την SingularLogic, όπως είχε ανακοινωθεί την 1η Μαρτίου 2021.

Μετά την εν λόγω μεταβίβαση, η μετοχική σύνθεση της Epsilon SingularLogic Α.Ε. έχει ως εξής:

1) Epsilon Net: 6.767.400 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ποσοστό 67,51% και

2) Space Hellas: 3.257.600 κοινές, ονομαστικές μετοχές ή 32,49%.

Σημειώνεται ότι η Epsilon SingularLogic Α.Ε. αποτελεί τον βραχίονα του ομίλου στον κλάδο των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP όπως προέκυψε με την απόσχιση του αντίστοιχου κλάδου από τη μητρική εταιρεία.

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής, αποδεικνύει έμπρακτα, σύμφωνα με την εισηγμένη εταιρεία την ισχυρή συνεργασία των δύο Ομίλων (EPSILON NET και SPACE HELLAS) και αποτελεί ορόσημο στην πορεία για τη δημιουργία του μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχήματος στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα.

close menu