Πληροφορική

H Printec επιλέγει τις καινοτόμες λύσεις της SAP και την τεχνογνωσία της ΕΥ για την υλοποίηση του ψηφιακού της μετασχηματισμού

Η Printec, μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στο χώρο της αυτοματοποίησης συναλλαγών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επιλέγει τις λύσεις SAP S/4HANA Cloud και SAP Field Service Management και την ΕΥ, με στόχο τη μετάβασή της στη νέα, ευφυή εποχή.

Έχοντας τους πελάτες στο κέντρο της επιχείρησης, ο οργανισμός επενδύει στον ψηφιακό του μετασχηματισμό, με κύριο στόχο την υλοποίηση μιας μοναδικής εμπειρίας τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών, παράλληλα με τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής του λειτουργίας και την εναρμόνιση των υπηρεσιών front και back-office.

Το SAP S/4HANA Cloud είναι το νέας γενιάς ERP  σύστημα της SAP. Αξιοποιώντας την εμπειρία της ΕΥ, η Printec θα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές της SAP και να υιοθετήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Αυτοματοποιώντας και ενοποιώντας τις επιχειρησιακές της διαδικασίες σε όλο το φάσμα του οργανισμού σε 7 διαφορετικές χώρες, η εταιρία θα μπορεί να καινοτομεί και να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις με την παροχή ενσωματωμένων αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία για τους χρήστες των υπηρεσιών της.

Η πλατφόρμα SAP Field Service Management, μέρος της σουίτας της SAP για τη Διαχείριση της Εμπειρίας του Πελάτη, SAP C/4HANA, διασυνδέει το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων με τους τεχνικούς που επισκέπτονται επιτόπου τους πελάτες και πραγματοποιούν τη συντήρηση του εξοπλισμού. Το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων λαμβάνει αιτήματα και τα δρομολογεί στους κατάλληλους τεχνικούς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δεξιότητες και τη διαθεσιμότητά τους. Μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, οι τεχνικοί λαμβάνουν ενημέρωση για κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση, σε πραγματικό χρόνο. Στα πλεονεκτήματα της λύσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, oι βελτιωμένοι χρόνοι απόκρισης, η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, η μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δικτύου πελατών, καθώς και η αύξηση των εσόδων. Η πλατφόρμα αυτή θα υλοποιηθεί σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης της Printec.

close menu