Κοινωνική δράση

H Praktiker προσφέρει 65 αντλίες νερού στον ΔΕΔΔΗΕ για την ενίσχυση των πληγεισών περιοχών

Η Praktiker Hellas θέλοντας να στηρίξει τα δυνάμεις που επιχειρούν και των πολιτών που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω του περάσματος της κακοκαιρίας Daniel διαθέτει σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ 65 επαγγελματικές αντλίες ακάθαρτων υδάτων με ικανότητα άντλησης 30- 90 κυβικά νερού ανά ώρα για την άντληση υδάτων, ώστε να συνεχιστεί η ρευματοδότηση στις πληγείσες περιοχές.

Επιπλέον, είναι σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη δρομολόγηση παροχής εξοπλισμού και ειδών που χρειάζονται για την κάλυψη άμεσων αναγκών των πληγέντων.

Κοινωνική δράση

close menu